Stypendia dla wybitnych młodych naukowców z PW

Zdjęcie zestawu próbówek

Dziedziny nagrodzonych naukowców z PW to: informatyka techniczna i telekomunikacja oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Badacze z Politechniki Warszawskiej otrzymają stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców. Tegoroczni laureaci zostali wyłonieni przez ekspertów reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe i artystyczne.

W siedemnastej edycji konkursu nagrodzono 215 naukowców, w tym 37 doktorantów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej w 2022 r. Przez 3 lata będą otrzymywali wsparcie w wysokości 5 390 zł miesięcznie. Laureaci zostali wyłonieni przez ekspertów reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe i artystyczne. 

Stypendyści z Politechniki Warszawskiej to: 

  • mgr inż. Adam Żychowski - dziedzina: informatyka techniczna i telekomunikacja (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW)
  • dr inż. Michał Wojciech Sobieraj - dziedzina: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW)

W tegorocznej edycji przyjęto nowe podejście do sposobu wyłaniania kandydatów, wynikające z równości dyscyplin naukowych i artystycznych. Polega ono na przyznawaniu w każdej z dyscyplin podobnej liczby stypendiów. Młodzi naukowcy konkurowali więc ze sobą w ramach danej dyscypliny, a nie całej dziedziny. Przy ocenie wniosków sprawdzane były wymierne efekty działalności naukowej w postaci publikacji naukowych oraz zastosowań praktycznych wyników prowadzonych badań naukowych czy prac rozwojowych. Na sfinansowanie stypendiów Minister Edukacji i Nauki przeznaczy blisko 42 mln zł.

Do udziału w konkursie zapraszane są osoby, które posiadają status młodego naukowca, tj. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi - i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat. Muszę być też zatrudnione w podmiotach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>