Nominacje profesorskie 2016

Informacja zawiera zestawienie komunikatów o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora oraz o nadaniu stopnia profesora Politechniki Warszawskiej, prezentowane na poszczególnych posiedzeniach Senatu Uczelni.

Posiedzenie Senatu z dnia 21 grudnia 2016 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 6 grudnia 2016 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania prof. dr hab. inż. Remigiusz Rak zatrudniony w Zakładzie Systemów Informacyjno-Pomiarowych w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych na Wydziale Elektrycznym.

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 1 marca 2017 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania prof. dr hab. Jarosław Grytczuk zatrudniony w Zakładzie Algebry i Kombinatoryki na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 grudnia 2016 r. na czas określony do dnia 30 listopada 2021 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania:

- dr hab. inż. Waldemar Smolik zatrudniony w Zakładzie Elektroniki Jądrowej i Medycznej w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych;

- dr hab. inż. Arkadiusz Krajewski zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Spajania w Instytucie Technik Wytwarzania na Wydziale Inżynierii Produkcji.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 grudnia 2016 r. na czas określony do dnia 30 listopada 2021 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę: dr hab. inż. Jacek Dybała, prof. PW zatrudniony w Zakładzie Ciągników i Napędów Hydraulicznych w Instytucie Pojazdów na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 stycznia 2017 r. na czas określony do dnia 31 grudnia 2021 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę: dr hab. inż. Dominik Jańczewski zatrudniony w Laboratorium Procesów Technologicznych na Wydziale Chemicznym.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 lutego 2017 r. na czas określony do dnia 30 września 2018 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę: dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski, prof. PW zatrudniony w Zakładzie Termodynamiki w Instytucie Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

Wręczenie nominacji profesorskich przez prof. Stanisława Wincenciaka, Prorektora ds. Rozwoju PW w dniu 21 grudnia 2016 r.

Posiedzenie Senatu z dnia 23 listopada 2016 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 27 października 2016 r. na czas nieokreślony zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie mianowania:

- prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga zatrudniony w Zakładzie Kinetyki i Termodynamiki Procesowej na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej;

- prof. dr hab. Jerzy Bałdyga zatrudniony w Zakładzie Inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 listopada 2016 r. na czas określony do dnia 30 września 2018 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę dr hab. Jacek Janowski zatrudniony w Zakładzie Prawa i Administracji na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych.

Rektor Politechniki Warszawskiej gratuluje nominacji prof. Cezaremu Rzymkowskiemu.
W głębi od okna: prof. Eugeniusz Molga, prof. Jerzy Bałdyga, prof. Jacek Janowski

Posiedzenie Senatu z dnia 19 października 2016 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 12 września 2016 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych: dr hab. Włodzimierzowi Choromańskiemu zatrudnionemu w Zakładzie Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie na Wydziale Transportu.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 27 września 2016 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW  na podstawie mianowania: prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz zatrudniony w Zakładzie Podstaw Budowy Urządzeń Transportowych na Wydziale Transportu.

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 1 października 2016 r.na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania: prof. dr hab. inż. Józef Paska zatrudniony w Zakładzie Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej w Instytucie Elektroenergetyki na Wydziale Elektrycznym.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 października 2016 r. na czas określony do dnia 30 września 2021 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania:

- dr hab. inż. Krystyna Solarek zatrudniona w Katedrze Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury;

- dr hab. inż. Anna Kosieradzka zatrudniona w Zakładzie Zarządzania Produkcją na Wydziale Zarządzania;

- dr hab. inż. Tadeusz Grzeszczyk zatrudniony w Zakładzie Informatyki Gospodarczej na Wydziale Zarządzania;

- dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł zatrudniona w Zakładzie Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska;

- dr hab. inż. Maciej Jaworski zatrudniony w Zakładzie Termodynamiki w Instytucie Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa;

- dr hab. inż. Agata Fronczak zatrudniona w Zakładzie Fizyki Układów Złożonych na Wydziale Fizyki;

- dr hab. inż. Cezary Rzymkowski zatrudniony w Zakładzie Teorii Maszyn i Robotów w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa;

- dr hab. inż. Anna Dembińska zatrudniona w Zakładzie Procesów Stochastycznych i Matematyki Finansowej na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych;

- dr hab. inż. Ewa Dłuska zatrudniona w Zakładzie Kinetyki i Termodynamiki Procesowej na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 30 września 2016 r. na czas nieokreślony zostali zatrudnieni przez Rektora PW  na podstawie umowy o pracę:

- dr hab. inż. Janusz Marzec, prof. PW zatrudniony w Zakładzie Elektroniki Jądrowej i Medycznej w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych;

- dr hab. inż. Piotr Gawrysiak, prof. PW zatrudniony w Zakładzie Systemów Informacyjnych w Instytucie Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych;

- dr hab. inż. Leszek Opalski, prof. PW zatrudniony w Zakładzie Układów i Systemów elektronicznych w Instytucie Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych;

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 30 września 2016 r. na czas określony do dnia 30 września 2018 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:

- prof. dr hab. inż. Konrad Świrski zatrudniony w Zakładzie Maszyn i Urządzeń Energetycznych w Instytucie Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa;

- prof. dr hab. inż. Stanisław Jemioło zatrudniony w Zakładzie Wytrzymałości Materiałów, Teorii Sprężystości i Plastyczności w Instytucie Inżynierii Budowlanej na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 października 2016 r. na czas określony do dnia 30 czerwca 2019 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW  a podstawie umowy o pracę:

- prof. dr hab. Anna Krajewska zatrudniona w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych. Filia w Płocku;

- prof. dr hab. Stefan Krajewski zatrudniony w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych. Filia w Płocku;

- prof. dr hab. Katarzyna Duczkowska-Małysz zatrudniona w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych. Filia w Płocku.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 października 2016 r. na czas określony do dnia 30 września 2021 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:

- dr hab. inż. Michał Ziembowski zatrudniony w Zakładzie Algebry i Kombinatoryki na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych;

- dr hab. inż. Małgorzata Jaworska zatrudniona w Zakładzie Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej;

- dr hab. inż. Grzegorz Pastuszak zatrudniony w Zakładzie Telewizji w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 2 listopada 2016 r. na czas określony do dnia 31 października 2021 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę: dr hab. inż. Michał Makowski zatrudniony w Zakładzie Optyki i Fotoniki na Wydziale Fizyki.

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt wręcza nominacje profesorskie w dniu 19 października 2016 r.

Posiedzenie Senatu z dnia 21 września 2016 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 13 czerwca 2016 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych: dr hab. Konradowi Świrskiemu zatrudnionemu w  Instytucie Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 22 czerwca 2016 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych: dr hab. Stanisławowi Jemioło zatrudnionemu w  Instytucie Inżynierii Budowlanej na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 1 września 2016 r. na czas nieokreślony została zatrudniona przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania: prof. dr hab. Grażyna Gierszewska zatrudniona w Zakładzie Zarządzania Strategicznego na Wydziale Zarządzania.

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 1 października 2016 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania: prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski zatrudniony w Zakładzie Mikrobioanalityki w Instytucie Biotechnologii na Wydziale Chemicznym.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 października 2016 r. na czas nieokreślony została zatrudniona przez Rektora PW na podstawie mianowania: prof. dr hab. Maria Bretner zatrudniona w Zakładzie Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych w Instytucie Biotechnologii na Wydziale Chemicznym.

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 1 października 2016 r. na czas określony do 30 czerwca 2019 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę: prof. dr hab. inż. Tadeusz Krupa zatrudniony w Zakładzie Informatyki Gospodarczej na Wydziale Zarządzania.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 lipca 2016 r. na czas określony do 30 czerwca 2018 r. została zatrudniona przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę: dr hab. inż. Nataliya Kizilova zatrudniona w Zakładzie Aerodynamiki w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 30 sierpnia 2016 r. na czas określony do 30 września 2018 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę: prof. dr hab. inż. Mieczysław Poniewski zatrudniony w Zakładzie Aparatury Przemysłowej w Instytucie Inżynierii Mechanicznej na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Filia w Płocku.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 września 2016 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę: dr hab. inż. Tadeusz Waściński, prof. PW zatrudniony w Zakładzie Finansów i Zarządzania Ryzykiem na Wydziale Zarządzania.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 września 2016 r. na czas określony do 31 października 2018 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę: dr hab. Kazimierz Waćkowski, prof. PW zatrudniony w Zakładzie Systemów Informatycznych w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 30 września 2016 r. na czas określony do 29 września 2021 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:

- dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz, prof. PW zatrudniony w Zakładzie Mechanik w Instytucie Podstaw Budowy Maszyn na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych;

- dr hab. inż. Witold Pleskacz, prof. PW zatrudniony w Zakładzie Metod Projektowania w Mikroelektronice w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 października 2016 r. na czas określony do 30 września 2017 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę: prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski zatrudniony w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Filia w Płocku.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 listopada 2016 r. na czas określony do 30 września 2022 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę: dr hab. inż. Marek Gliński, prof. PW zatrudniony w Katedrze Technologii Chemicznej na Wydziale Chemicznym.

Prof. Jan Szmidt, Rektor PW gratuluje nominacji profesorskich dnia 22.09.2016 r.

Posiedzenie Senatu z dnia 22 czerwca 2016 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2016 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych dr hab. Danucie Kłosek-Kozłowskiej zatrudnionej w Zakładzie Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki na Wydziale Architektury.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 01 czerwca 2016 r. na czas nieokreślony została zatrudniona przez Rektora PW na podstawie mianowania prof. dr hab. inż. Marzena Kryszkiewicz zatrudniona w Zakładzie Systemów Informacyjnych w Instytucie Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 czerwca 2016 r. na czas nieokreślony zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie mianowania:

- prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk zatrudniony w Katedrze Technologii Chemicznej na Wydziale Chemicznym;

- prof. dr hab. inż. Halina Podsiadło zatrudniona w Zakładzie Technologii Poligraficznych w Instytucie Mechaniki i Poligrafii na Wydziale Inżynierii Produkcji.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 czerwca 2016 r. na czas określony do dnia 31 maja 2021 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:

- dr hab. inż. Piotr Bilski zatrudniony w Zakładzie Elektroakustyki w Instytucie Radioelektroniki Technik Multimedialnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych

- prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara zatrudniony w Zakładzie Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych na Wydziale Inżynierii Materiałowej  

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 września 2016 r. na czas określony do dnia 30 września 2018 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę dr hab. inż. Lech Gąsiorkiewicz zatrudniony w Zakładzie Finansów i Zarządzania Ryzykiem na Wydziale Zarządzania.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 30 września 2016 r. na czas określony do dnia 29 września 2021 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:

- prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Starecki zatrudniony w Zakładzie Układów i Systemów Elektronicznych w Instytucie Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

- prof. nzw. dr hab. inż. Adam Abramowicz zatrudniony w Zakładzie Układów i Aparatury Mikrofalowej w Instytucie Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych;

- prof. nzw. dr hab. inż. Marek Nałęcz zatrudniony w Zakładzie Teorii Obwodów i Sygnałów w Instytucie Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

- prof. nzw. dr hab. inż. Grzegorz Pankanin zatrudniony w Zakładzie Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych w Instytucie Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Wręczenie nominacji profesorskich przez prof. Jana Szmidta, Rektora PW w dniu 22 czerwca 2016 r.

Posiedzenie Senatu z dnia 18 maja 2016 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 22 stycznia 2016 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych prof. dr. hab. Andrzejowi Pawłowi Biłatowi zatrudnionemu w Zakładzie Filozofii na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 28 kwietnia 2016 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania prof. dr hab. inż. Wiesław Sasin zatrudniony w Zakładzie Geometrii Różniczkowania na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych.

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 1 maja 2016 r. na czas nieokreślony zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania:

- prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska zatrudniony w Zakładzie Mikrotechnologii i Nanotechnologii w Instytucie Metrologii i Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Mechatroniki;

- prof. dr hab. inż. Marek Dobosz zatrudniony w Zakładzie Metrologii Współrzędnościowej w Instytucie Metrologii i Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Mechatroniki.

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 24 maja 2016 r. na czas nieokreślony została zatrudniona przez Rektora PW na podstawie mianowania prof. dr hab. Janina Kotus zatrudniona w Zakładzie Równań Funkcyjnych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 maja 2016 r. na czas określony do dnia 30 kwietnia 2020 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania dr hab. inż. Adam Dacko zatrudniony w Zakładzie Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 maja 2016 r. na czas określony do dnia 30 kwietnia 2021 r. została zatrudniona przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę prof. dr hab. inż. Elżbieta Jarzębowska zatrudniona w Zakładzie Automatyki i Osprzętu Lotniczego w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 lipca 2016 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Perlicki zatrudniony w Zakładzie Systemów Telekomunikacyjnych w Instytucie Telekomunikacji na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 października 2016 r. na czas określony do dnia 30 września 2021 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę prof. nzw. dr hab. inż. Jan Żera zatrudniony w Zakładzie Elektroakustyki w Instytucie Radioelektroniki i technik Multimedialnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. 

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt wręcza nominacje profesorskie w dniu 18 maja 2016 r.

Posiedzenie Senatu z dnia 20 kwietnia 2016 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 kwietnia 2016 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania prof. dr hab. inż. Mirosław Parol zatrudniony w Zakładzie Sieci i Systemów Elektroenergetycznych w Instytucie Elektroenergetyki na Wydziale Elektrycznym.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 kwietnia 2016 r. na czas określony do 31 marca 2021 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW  na podstawie umowy o pracę:

- prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Ciach zatrudniony w Zakładzie Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej;

- dr hab. inż. Andrzej Marciniak zatrudniony w Zakładzie Podstaw Chemii w Instytucie Chemii na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW Filia w Płocku.

Rektor Politechniki Warszawskiej gratuluje nominacji prof. Mirosławowi Parolowi
oraz prof. Andrzejowi Marciniakowi (od okna)

Posiedzenie Senatu z dnia 23 marca 2016 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 30 grudnia 2015 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych dr hab. Halinie Feliksie Podsiadło zatrudnionej w Instytucie Mechaniki i Poligrafii na Wydziale Inżynierii Produkcji.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 22 stycznia 2016 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych dr hab. Krzysztofowi Janowi Krawczykowi zatrudnionemu na Wydziale Chemicznym.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 marca 2016 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania prof. dr hab. inż. Jarosław Zawadzki zatrudniony w Zakładzie Informatyki i Badań Jakości Środowiska na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 marca 2016 r. na czas określony do 30 września 2018 r. została zatrudniona przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę dr hab. Gabriela Jyż zatrudniona w Zakładzie Prawa i Administracji na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 marca 2016 r. na czas określony do 28 lutego 2021 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:

- prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Rożniatowski zatrudniony w Zakładzie Projektowania Materiałów na Wydziale Inżynierii Materiałowej;

- prof. nzw. dr hab. inż. Piotr Olszewski zatrudniony w Instytucie Dróg i Mostów na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt gratuluje nominacji profesorskich. W głębi od lewej: prof. Piotr Olszewski, prof. Krzysztof Rożniatowski, prof. Gabriela Jyż, prof. Jarosław Zawadzki 

Posiedzenie Senatu z dnia 24 lutego 2016 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 30 grudnia 2015 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych dr hab. Adamowi Szelągowi zatrudnionemu w  Instytucie Maszyn Elektrycznych na Wydziale Elektrycznym.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 22 stycznia 2016 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych dr Markowi Budzyńskiemu zatrudnionemu na Wydziale Architektury.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 lutego 2016 r. na czas nieokreślony zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie mianowania:

- prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler zatrudniona w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska;

- prof. dr hab. Katarzyna Szczepańska zatrudniona w Zakładzie Kwalitologii na Wydziale Zarządzania.

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 1 lutego 2016 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania prof. dr hab. Włodzimierz Ogryczak zatrudniony w Zakładzie Badań Operacyjnych i Systemowych w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 lutego 2016 r. na czas określony do dnia 31 stycznia 2021 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania dr hab. inż. Maciej Kozłowski zatrudniony w Zakładzie Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie na Wydziale Transportu.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 lutego 2016 r. na czas określony do dnia 31 stycznia 2021 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę prof. nzw. dr hab. inż. Wiesław Świątnicki zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Powierzchni na Wydziale Inżynierii Materiałowej.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 15 lutego 2016 r. na czas określony do dnia 14 lutego 2021 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do umowy o pracę dr hab. inż. Mariusz Zdrojek zatrudniony w Zakładzie Badań Strukturalnych na Wydziale Fizyki.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 marca 2016 r. na czas określony do dnia 28 lutego 2021 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:

- prof. nzw. dr hab. inż. Aniela Glinicka zatrudniona w Zakładzie Wytrzymałości Materiałów, Teorii Sprężystości i Plastyczności w Instytucie Inżynierii Budowlanej na Wydziale Inżynierii Lądowej;

- prof. nzw. dr hab. inż. Robert Olszewski zatrudniony w Zakładzie Kartografii na Wydziale Geodezji i Kartografii.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 maja 2016 r. na czas określony do dnia 30 kwietnia 2021 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę prof. nzw. dr hab. inż. Jerzy Marzecki  zatrudniony w Zakładzie Sieci i Systemów Elektroenergetycznych w Instytucie Elektroenergetyki na Wydziale Elektrycznym.

Wręczenie nominacji przez prof. Jana Szmidta, Rektora PW. Na zdjęciu od lewej (w głębi): prof. Jerzy Marzecki,
prof. Robert Olszewski, prof. Aniela Glinicka, prof. Mariusz Zdrojek, prof. Wiesław Świątnicki, prof. Maciej Kozłowski,
prof. Włodzimierz Ogryczak, prof. Katarzyna Szczepańska, prof. Katarzyna Juda-Rezler.

Posiedzenie Senatu z dnia 20 stycznia 2016 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 stycznia 2016 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania prof. dr hab. inż. Józef Dygas zatrudniony w Zakładzie Joniki Ciała Stałego na Wydziale Fizyki.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 stycznia 2016 r. na czas określony do dnia 31 grudnia 2020 r. została zatrudniona przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę prof. nzw. dr hab. inż. Grażyna Łagoda zatrudniona w Zakładzie Mostów w Instytucie Dróg i Mostów na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 lutego 2016 r. na czas określony do dnia 31 stycznia 2021 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę dr hab. inż. Zbigniew Pakieła zatrudniony w Zakładzie Projektowania Materiałów na Wydziale Inżynierii Materiałowej.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 marca 2016 r. na czas określony do dnia 29 lutego 2020 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Rodzewicz zatrudniony w Zakładzie Samolotów i Śmigłowców w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

Rektor Politechniki Warszawskiej gratuluje nominacji prof. Mirosławowi Rodzewiczowi.
W głębi od okna: prof. Józef Dygas, prof. Grażyna Łagoda, prof. Zbigniew Pakieła.

Nominacje profesorskie 2015
Nominacje profesorskie 2013 i 2014