Laureaci i doktorzy na uroczystości promocji oraz wręczenia nagród w XX edycji Konkursu Siemensa

18 maja 2015 r. w Małej Auli PW miało miejsce wręczenie promocji doktorskich i habilitacyjnych oraz nagród w XX edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa oraz V edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów za rok 2014. 

Uroczystość otworzył prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, który pogratulował autorom znakomitych prac doktorskich i habilitacyjnych, stanowiących niezwykle cenny wkład w polską naukę. - Uczelnia to przede wszystkim kształcenie kadry studentów inżynierów, doktorów, a także najwyższej klasy kadry naukowej zasilającej całe nasze społeczeństwo. Tę prawdę możemy wykształcić tylko wtedy, gdy nasze prace i zadania będą odnosiły się nie tylko do bieżących wydarzeń, ale również do przyszłości (...). To jest droga do rozwoju, do tego abyśmy my, a na pewno nasze dzieci i wnuki, przyszłe pokolenia Polaków, były dumne z polskiej gospodarki, polskiego rozwoju, z tego, że będziemy coraz więcej znaczyli w Europie i na świecie, bo współpracuje się tylko z silnymi. Naszą siłą powinno być kształcenie kadry, nowoczesne techniki kształcenia i formułowanie zadań, które tylko my, wykształceni ludzie, możemy przekazać tym, którzy z woli narodu podejmują najważniejsze dla kraju decyzje - zaznaczył w swoim przemówieniu Rektor PW.

Podziękowania i gratulacje skierowane również zostały do laureatów XX edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa oraz V edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów za rok 2014. Fotogaleria uroczystości.

Nagrody promocyjne

  • dr inż. Marek Szafrański za pracę doktorską pt. Oddziaływanie taboru na mosty kolejowe przy zmiennych parametrach ruchu, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Transportu Szynowego i Mostów,
  • dr inż. Katarzyna Arkusz za pracę doktorską pt. Opracowanie elektrochemicznego biosensora do wykrywania wybranych cytokin na podłożu Ti/Ti02, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny.

Nagroda badawcza

  • prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa), prof. nzw. dr hab.inż. Wojciech Bujalski (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa), dr hab. inż. Ryszard Zwierzchowski (Wydział Inżynierii Środowiska) za pracę pt: Opracowanie i wdrożenie naukowych podstaw projektowania i optymalizacji sterowania pracy zasobników ciepła w systemach ciepłowniczych, Politechnika Warszawska.

Pełna lista laureatów dostępna jest TUTAJ.

Poniżej zamieszczamy także listy z nazwiskami osób, które uzyskały tytuł doktora/habilitacje.

HABILIATCJE_05_2015 (pdf, 134,59 kB)
DOKTORZY_05_2015 (pdf, 187,34 kB)