Biuletyn PW / Wydarzenia / Otwarcie Laboratorium Grafenowego w Politechnice Warszawskiej

Otwarcie Laboratorium Grafenowego w Politechnice Warszawskiej

24 września 2015 r. w Politechnice Warszawskiej uruchomiono Laboratorium Grafenowe. Prowadzone w nim będą prace nad produkcją i zastosowaniem grafenu płatkowego o powtarzalnych i ściśle zdefiniowanych właściwościach.

Laboratorium Grafenowe Politechniki Warszawskiej zostało utworzone na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW. W Laboratorium wytwarzany będzie standaryzowany grafen płytkowy (tlenek i zredukowany tlenek grafenu) o określonej funkcjonalności na potrzeby aplikacji grafenowych.

Fotorelacja z uroczystości otwarcia Laboratorium Grafenowego PW

W uroczystym otwarciu wziął udział Rektor PW, prof. Jan Szmidt, a zgromadzonych licznie gości - w tym reprezentantów uczelni i świata biznesu - powitał prof. Eugeniusz Molga, Dziekan Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW, który zaznaczył, że jeszcze w tym roku możliwe będzie wytwarzanie grafenu płatkowego oraz jego standaryzacja. - W naszym przekonaniu tylko inżynieria chemiczna (…) może zapewnić uzyskiwanie grafenu płatkowego w ilościach większych niż laboratoryjne, w tym grafenu o zadanej funkcjonalności i powtarzalnych parametrach - zaznaczył prof. Eugeniusz Molga.

Rektor Politechniki Warszawskiej oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej dokonują symbolicznego otwarcia Laboratorium Grafenowego PW/fot. BPW

Rektor Politechniki Warszawskiej w swoim wystąpieniu podkreślił, że Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej jest właściwym miejscem do realizacji zadań na najwyższym poziomie technologicznym. - Nasz grafen ma być produkowany na określone zamówienie, w określonym celu. Funkcjonalizowany będzie przez nas tak, aby mógł spełniać wymagania instytucji z nami współpracujących. Naszym celem jest również to, aby Laboratorium było miejscem spotkań, dyskusji, seminariów i przemyśleń związanych ze strukturami dwuwymiarowymi od grafenu począwszy - powiedział prof. Jan Szmidt.

Przybliżając domenę działalności Laboratorium Grafenowego PW, wykłady wygłosiły osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu. Prezentacje przedstawili:

  • dr hab. inż. Wojciech Orciuch, Kierownik Projektu i Prodziekan ds. Ogólnych Wydziału IChiP PW: „Projekt inwestycyjny LG PW”;
  • dr inż. Maciej Gierej, Przewodniczący Zespołu Platformy Aplikacji Grafenowych PW: „Platforma Aplikacji Grafenowych PW”;
  • dr Leszek Stobiński, Kierownik Laboratorium Grafenowego: „Laboratorium Grafenowe PW: potencjał badawczy, możliwości współpracy”;
  • prof. Elżbieta Anna Trafny z Wojskowej Akademii Technicznej: „Biomedyczne zastosowania grafenu”.

Laboratorium Grafenowe sfinansowano ze środków własnych Politechniki Warszawskiej oraz dzięki dofinansowaniu w ramach Działania 1.1 Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

Bogate zaplecze aparaturowe Laboratorium Grafenowego PW umożliwia laboratoryjne wytwarzanie i modyfikację grafenu płatkowego w sposób standaryzowany i powtarzalny. Możliwa jest także dokładna analiza fizykochemiczna różnych form grafenu, m.in. zawartości zanieczyszczeń oraz badanie przemian fazowych i właściwości cieplnych.

Powiązany materiał:
Grafen płatkowy specjalnością nowo powstającego laboratorium Politechniki Warszawskiej

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW