Wybory Rektora Politechniki Warszawskiej na kadencję 2020-2024

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że wybory Rektora Politechniki Warszawskiej na kadencję 2020-2024 odbędą się w formie stacjonarnej podczas posiedzenia wyborczego Kolegium Elektorów do wyboru Rektora - 25 czerwca 2020 r.

Posiedzenie z udziałem Kolegium Elektorów oraz członków Uczelnianej Komisji Wyborczej rozpocznie się o godz. 13.00 w Małej Auli Politechniki Warszawskiej.

Szczegółowe informacje dostępne są w uchwale nr 14 Uczelnianej Komisji Wyborczej z 15 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji i programu otwartego zebrania przedwyborczego z kandydatami na Rektora oraz wyborów Rektora oraz w punktach 10-30 załącznika nr 11 do Statutu Politechniki Warszawskiej.

Link do nagrania ze spotkania przedwyborczego kandydatów na Rektora PW dostępny jest na stronie Uczelnianej Komisji Wyborczej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezentacja prof. dr. hab. inż. Władysława Wieczorka
Prezentacja prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Zaremby

Strony internetowe kandydatów na Rektora PW:

Zdjęcia: Biuletyn PW