Biuletyn PW / Wydarzenia / Wydział Geodezji i Kartografii z wyróżnieniem dla najlepszego kierunku

Wydział Geodezji i Kartografii z wyróżnieniem dla najlepszego kierunku

Prof. Alina Maciejewska, Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii odebrała wyróżnienie Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Geodezja i Kartografia prowadzonego w Politechnice Warszawskiej.

19 października 2015 r. podczas obrad Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich we Wrocławiu Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej dr hab. Marek Rocki wręczył certyfikaty ocen wyróżniających dla uczelni, które zostały uhonorowane taką oceną przez Prezydium PKA pomiędzy 1 stycznia a 30 września br.

Prof. Alina Maciejewska, Dziekan Wydziału GiK, z certyfikatem PKA wręczonym przez prof. Jana Szmidta, Rektora PW,
podczas obrad Senatu 21.10.2015 r./fot. Biuletyn PW

W ramach procedury oceny programowej wyróżniono kierunek Geodezja i Kartografia prowadzony na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Z rąk prof. Jana Szmidta, Rektora PW, certyfikat odebrała prof. Alina Maciejewska, Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii PW.

Wśród jednostek wyróżnionych w ramach procedury oceny instytucjonalnej znalazło się 5 wydziałów z całej Polski oraz 14 kierunków względem których dokonano oceny programowej.  

Podobny materiał:
10 lat kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna
„Zaplanuj swoją przestrzeń” z Wydziałem GiK PW

Źródło: PKA
Zdjęcie: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Tu maska maskę dręczy!
Zrzućcie maski!
Zwykłymi stańcie się ludźmi!

 

 

Witold Gombrowicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW