X Sympozjum KRAB

28 listopada 2013 roku w Gmachu Elektroniki i Technik Informacyjnych PW odbędzie się X Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych Unii Europejskiej (KRAB). 

Sympozjum jest imprezą towarzyszącą II Konwencji Badań i i Innowacji - "Czas na rozwój polskich technologii - od VII Programu Ramowego do Horyzontu 2020". http://www.kpk.gov.pl/konwencja2013

Tematyka Sympozjum obejmie m.in:
1. Informacje o nowym Programie Ramowym UE na rzecz rozwoju badań naukowych, innowacji i konkurencyjności w Europie: HORYZONT 2020.
2. Przegląd osiągnięć polskich zespołów badawczych w 7 Programie Ramowym UE
O narzędziach wsparcia dla polskich zespołów badawczych, które będą startować w konkursach Programu HORYZONT 2020 opowie prof. Jacek Guliński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W trakcie Sympozjum przewidziane są wystąpienia doświadczonych naukowców i przedsiębiorców, którzy z sukcesem realizują projekty badawcze UE oraz ekspertów d/s Programów UE. Oprócz wykładów odbędą się sesje plakatowe, serdecznie zapraszam do zgłaszania tytułów plakatów do prezentacji na sesjach.

Szczegółowe informacje na stronie http://krab2013pw.syskonf.pl/