II Konwencja Badań i Innowacji

II Konwencja Badań i Innowacji "Czas na rozwój polskich technologii - od 7. Programu Ramowego do Horyzontu 2020" odbędzie się  29 listopada w  Ministerstwie Gospodarki.

Zgromadzi ona ponad 300 przedstawicieli Polskich Platform Technologicznych, grupujących najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa i najlepsze centra badawcze z całej Polski. Konwencja stanowić będzie forum dyskusji na temat możliwości rozwoju polskich technologii o strategicznym znaczeniu dla efektywności i konkurencyjności polskiej gospodarki, jak również będzie okazją do zaprezentowania obszarów priorytetowych badań prowadzonych w ścisłej współpracy świata nauki i przemysłu, koniecznych dla uzyskania polskich specjalności technologicznych. Konwencja będzie poświęcona również podsumowaniu polskiego uczestnictwa w 7. Programie Ramowym UE.

Tegoroczne wydarzenia będzie dedykowane następującym tematom:

  • Podsumowanie osiągnięć polskiej nauki i technologii w 7. programie Ramowym
  • Horyzont 2020
  • Instrumenty finansowe w Programach Ramowych UE
  • Czas na rozwój polskich technologii. Polskie Platformy Technologiczne