Miasta – Rozwój przez Innowację

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zapraszają do udziału w konferencji pod tytułem: „Miasta – Rozwój przez Innowację”. Wydarzenie zorganizowane w ramach 11 Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów „Open Days”, odbędzie się 28 listopada 2013 r. o godzinie 10:00.

Miejscem wydarzenia jest Aula nr VII w Gmachu Głównym SGH, Al. Niepodległości 162 w Warszawie.

Konferencja została podzielona na trzy sesje:

Sesja I: Wykorzystanie technik satelitarnych w innowacyjnym zarządzaniu miastem
Sesja II: Dziedzictwo kulturowe
Sesja III: Innowacje w Transporcie