Biuletyn PW / Kalendarium / SAiP PW

Noworoczne spotkanie oraz Walne Zebranie Członków SAiP

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej zaprasza na XXI noworoczne spotkanie Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej z kierownictwem Uczelni. 17 stycznia 2018 r. o godz. 18.00 w Sali Senatu JM Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt przedstawi aktualne problemy i zadania Uczelni.

Walne Zebranie Członków SAiP Politechniki Warszawskiej zostaje zwołane w dniu 17 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 17.45 (ew. w drugim terminie o godz. 18.45) w Sali Senatu w Gmachu Głównym.

Porządek Walnego Zebrania:

1. Otwarcie obrad
2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokólanta
3. Przyjęcie porządku zebrania
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Informacje prezesa Zarządu o działalności Stowarzyszenia w ostatnim roku
6. Wybory uzupełniające do Zarządu SAiP PW
6.A. Uchwalenie Regulaminu Komisji Rewizyjnej SAiP PW
7. Sprawy wniesione i wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad

Informacje o wydarzeniu dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

Sala Senatu, Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej,
Plac Politechniki 1, Warszawa

CYTAT TYGODNIA

"

 

 

Kto nie zna prawdy,
ten jest tylko głupcem.
Ale kto ją zna i nazywa kłamstwem, ten jest zbrodniarzem

 

 

Bertold Brecht

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW