Biuletyn PW / Kalendarium

Kalendarium

25 Sie

Międzynarodwa Innowacyjność i Konkurencyjność w XXI w.

08:00

Fundacja INOTECH zaprasza do udziału w konferencji dla studentów, doktorantów oraz pracowników badawczo-naukowych na temat „Międzynarodowej Innowacyjności i Konkurencyjności w XXI wieku”.

Przy wsparciu dużych i znaczących partnerów naukowych omówione zostaną tematy dotyczące innowacji i konkurencyjności w XXI wieku. Poza wspólnym blokiem merytorycznym, odbędą się panele tematyczne w takich aspektach jak: zarządzanie, ekonomia, finanse, ekologia, nowoczesne technologie, prawo czy innowacje. Konferencja będzie miejscem wymiany opinii i spostrzeżeń oraz polem do pracy nad innowacjami i konkurencyjnością polskich rozwiązań.

Informacje o wydarzeniu dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

Online za pośrednictwem platformy Zoom.

3 Wrz

Warsaw Spacetime Conference

00:00 - 4 Wrz 00:00

W dniach 3-4 września 2020 r. w Politechnice Warszawskiej odbędzie się konferencja Warsaw Spacetime Conference (WSC2020).

Celem konferencji jest zgromadzenie filozofów i fizyków zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi szeroko pojętej fizyki czasoprzestrzeni, od mechaniki klasycznej po grawitację kwantową. Tematy zainteresowań obejmują m.in.:

 • Ontologia czasoprzestrzeni od mechaniki klasycznej do ogólnej teorii względności i nie tylko;
 • Najnowsze osiągnięcia teoretyczne w dziedzinie grawitacji kwantowej;
 • Podejścia do kwantyzacji w fizyce przestrzeni kształtu;
 • Fizyka czarnej dziury i jej filozoficzne implikacje;
 • Historyczne aspekty rozwoju teorii czasoprzestrzeni;
 • Ogólna teoria względności i fizyka cząstek: perspektywy zjednoczenia;
 • Przyczynowość w fizyce czasoprzestrzeni;
 • Kontrowersje wokół ciemnej materii i zmodyfikowanej grawitacji;
 • Podstawy metafizyczne a koheryzm w świetle grawitacji kwantowej;
 • Wyzwania epistemologiczne w opracowaniu testów empirycznych dla efektów kwantowo-grawitacyjnych.

Szczegółowe informacje o konferencji dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, pl. Politechniki 1, sala 206

12 Paź

XXV Targi Pracy na WEiTI PW

08:00

Targi Pracy i Praktyk na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej są organizowane dwa razy do roku od 2008 r. W ciągu 2 dni w wydarzeniu bierze udział ok. 70 firm i instytucji. Najwięcej firm reprezentuje branżę IT, ale są również banki, firmy konsultingowo-rekrutacyjne, instytucje prowadzące działalność rozwojowo-badawczą oraz firmy zajmujące się wyłącznie elektroniką. Targi są odwiedzane przez studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, ale także innych wydziałów Politechniki Warszawskiej o zbliżonym profilu kształcenia oraz innych uczelni warszawskich.

Z powodu epidemii XXV Targi Praktyk i Pracy dla Elektroników i Informatyków na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zostaną ograniczone do wydania elektronicznej wersji katalogu targowego.

Inauguracja dystrybucji katalogu przewidywana jest na 12 października 2020 r. Katalog zostanie opublikowany na stronie internetowej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej i rozesłany do wszystkich studentów wydziału oraz do członków Stowarzyszenia Absolwentów Elektroniki na Politechnice Warszawskiej @ELKApw.

Targi w formie tradycyjnej planowane są na przełomie lutego i marca 2021 r.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>

16 Paź

Nadzwyczajny Zjazd Fizyków Polskich

00:00 - 18 Paź 00:00

W dniach 16-18 października 2020 r. odbędzie się 46. Nadzwyczajny Zjazd Fizyków Polskich w 100-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest TUTAJ>>

Gdzie?
Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, pl. Politechniki 1, Duża i Mała Aula
Gmach Fizyki Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, Aula Fizyki
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Pasteura 5, Audytorium, przestrzeń otwarta, wejście główne

20 Paź

Inżynieria Ruchu Lotniczego 2020

10:00 - 21 Paź 13:00

Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego Wydziału Transportu PW wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Transportu Lotniczego zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową „Inżynieria Ruchu Lotniczego 2020”, która odbędzie się w dniach 20-21 października 2020 r.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy, doświadczeń i osiągnięć środowisk naukowych oraz organizacji lotniczych w zakresie transportu lotniczego i integracji z pozostałymi gałęziami transportu. Jest to unikalna okazja do wysłuchania referatów, wykładów oraz podjęcia dyskusji na temat innowacyjnych rozwiązań w zakresie transportu.

Podczas konferencji zostaną poruszone następujące zagadnienia:

 • systemy zarządzania transportem lotniczym, kolejowym i drogowym;
 • analiza bezpieczeństwa, niezawodności i ryzyka w systemach zarządzania ruchem lotniczym;
 • prawne i ekonomiczne aspekty transportu lotniczego;
 • nowe technologie nawigacji lotniczej;
 • czynnik ludzki w inżynierii ruchu lotniczego;
 • wpływ transportu lotniczego na środowisko;
 • konkurencja międzybranżowa w lotnictwie;
 • bezzałogowe statki powietrzne - zarządzanie i kontrola
 • nowoczesne sposoby obrony w zakresie zagrożeń cybernetycznych w lotnictwie.

Więcej informacji o wydarzeniu dostępnych jest TUTAJ>>

Gdzie?

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, Aula Główna
Z-Hotel Business & SPA w Otwocku, ul. Wczasowa 25

23 Paź

Forum Inżynierów Przyszłości

00:00 - 25 Paź 00:00

Naczelna Organizacja Techniczna we Wrocławiu zaprasza na Forum Inżynierów Przyszłości - konferencję o przyszłości polskich inżynierów, która odbędzie się w dniach 23-25 października 2020 r. we Wrocławiu.

Konferencja przeznaczona jest dla: młodych inżynierów, którzy stawiają pierwsze kroki na drodze zawodowej; studentów uczelni technicznych, którzy wejdą na rynek pracy, przedstawicieli uczelni kształcących przyszłe kadry, przedsiębiorców, którzy zatrudniają i wiedzą jakich osób będzie potrzebował rynek pracy za kilka lat.

Podczas konferencji odbędą się wystąpienia, panele dyskusyjne oraz szkolenia w kilku obszarach:

 • przemysł 4.0;
 • przedsiębiorczość;
 • działalność studencka i społeczna;
 • rozwój osobisty.

Organizatorom zależy na zachęceniu młodych ludzi oraz przedstawicieli uczelni do takich działań, które będą wpisywały się w potrzeby gospodarki z uwzględnieniem najnowszych technologii, innowacyjnych rozwiązań oraz na wspólnym zastanowieniu się co jeszcze nas czeka w dobie IV rewolucji przemysłowej.

Wydarzenie jest organizowane przez młody zespół Komisji ds. Młodej Kadry Technicznej Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (NOT Wrocław).

Więcej informacji o wydarzeniu dostępnych jest TUTAJ>>

Gdzie?

Dom Technika NOT, Wrocław, ul. Piłsudskiego 74
3M Centrum Innowacji, Wrocław, ul. Kowalska 143

29 Paź

Targi CSR

09:00 - 17:00

Targi CSR „Środowisko! Biznesowe i naturalne” odbędą się 29 października 2020 r. w Centrum EXPO XXI w Warszawie. Organizatorem 8. Targów CSR jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Celem wydarzenia jest zaprezentowanie różnorodnych inicjatyw, konkretnych działań i strategii organizacji w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju oraz projektów, które mają wspierać firmy w byciu odpowiedzialnymi.

8. Targom CSR, jak przy każdej edycji, towarzyszy część konferencyjna, umożliwiająca zapoznanie się z aktualnymi trendami w odpowiedzialnym biznesie, przedstawienie wyzwań czy budowanie i wspieranie międzysektorowego dialogu. W 2020 r. część konferencyjna zostanie poświęcona środowisku naturalnemu.

Dla zwiedzających na wydarzenie obowiązuje wstęp wolny.

Więcej informacji o wydarzeniu dostępnych jest TUTAJ>>

Gdzie?

Centrum EXPO XXI w Warszawie, ul. Prądzyńskiego 12/14

12 Lis

Konferencja Zbrodnia Katyńska

09:45 - 13 Lis 18:00

Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej od wielu lat należy do wiodących ośrodków naukowych w kraju badających różne aspekty Zbrodni Katyńskiej. To z inicjatywy jego pracowników w 1995 roku odbyła się jedna z pionierskich konferencji międzynarodowych zatytułowana „Zbrodnie NKWD na obszarze województw wschodnich RP 1939-1956”. Z kolei od 2010 roku wydawane są opracowania źródłowe z serii „Zbrodnia Katyńska w opinii uchodźstwa polskiego w Wielkiej Brytanii 1949-1990”.

W tym roku przypada 80. rocznica Zbrodni Katyńskiej. W związku z tym władze Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej wraz z jego pracownikami postanowiły zorganizować kolejną konferencję naukową poświęconą temu zagadnieniu.

Konferencja pt. „Zbrodnia Katyńska w percepcji Polonii i opinii międzynarodowej” odbędzie się w dniach 12-13 listopada 2020 r. na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej.

Więcej informacji o wydarzeniu dostępnych jest TUTAJ.

17 Lis

Konferencja naukowa DEMIST’20

09:30 - 16:00

17 listopada 2020 r. odbędzie się konferencja naukowa DEMIST’20, poświęcona zagadnieniom gospodarki cyfrowej i organizowana przez Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa DEMIST ’20 (Gospodarka cyfrowa - zarządzanie, innowacje, społeczeństwo i technologie) - podobnie jak poprzednie edycje - jest spotkaniem świata nauki, biznesu i administracji. Uczestnicy konferencji rozmawiać będą o najważniejszych zjawiskach i kierunkach zmian na rynku cyfrowym i ich wpływie na przyszłość zarządzania. 

Podczas tegorocznej edycji pojawią się m.in. tematy: 

 • zmiany technologiczne w zakresie dostępu do internetu szerokopasmowego (5G) i ich konsekwencje biznesowe, 
 • projektowanie produktów i usług cyfrowych w oparciu o modelowanie doświadczeń użytkownika (User eXperience), 
 • aspekty zarządcze i technologiczne cyberbezpieczeństwa.

Uczestnicy konferencji uzyskają preferencyjne warunki publikacji w czasopismach: 

 • „Foundations of Management”, 
 • „Przegląd Organizacji” 

oraz w planowanej monografii „Gospodarka Cyfrowa 2020”.

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej (ul. Narbutta 85) lub on-line w razie konieczności spowodowanej pandemią COVID-19

2 Lip

Forum Budowlane 2021

00:00 - 3 Lip 00:00

W dniach 2-3 lipca 2021 r. w Płocku odbędzie się Forum Budowlane „Budownictwo Zrównoważone”.

Forum Budowlane w Płocku jest wydarzeniem o zasięgu ogólnopolskim. Jego wiodącym tematem, w bieżącej edycji, będzie „budownictwo zrównoważone” zarówno w warstwie technicznej, jak i w warstwie społecznej - odniesionej do rozwoju i utrzymania infrastruktury budowlanej Miasta Płocka i regionu Mazowsza.

Do środowiska budowlanego kierowane są pytania dotyczące możliwości ograniczenia i recyklingu odpadów, oszczędności w zużyciu energii, zachowania naturalnych warunków środowiska, wykorzystania naturalnych i przyjaznych dla środowiska źródeł energii, kształtowania architektury i konstrukcji obiektów wg współczesnych możliwości technicznych i potrzeb społecznych, rozwoju systemów IoT (internet rzeczy) w budownictwie, itp.

Pokazanych zostanie wiele nowatorskich rozwiązań produktowych, technologicznych, systemowych i organizacyjnych, służących kształtowaniu budownictwa według zasad zrównoważonego rozwoju. W tym kontekście wypowiadać się będą naukowcy i zaproszeni eksperci, a także przedstawiciele władz samorządowych.

Do udziału w forum organizatorzy zapraszają inżynierów budownictwa, studentów i pracowników naukowych uczelni, firmy funkcjonujące w sektorze budownictwa i inżynierii środowiska oraz wszystkich zainteresowanych tematyką.

Więcej informacji o wydarzeniu dostępnych jest TUTAJ>>

Gdzie?

Płock

6 Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

Sądeckie Wodociągi Spółka z o.o. organizator II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Infrastruktura Krytyczna Miast” informuje o przeniesieniu terminu konferencji na 6-8 października 2021 r.

Wydarzenie adresowane jest do przedstawicieli środowisk naukowych, instytucji  jednostek związanych z funkcjonowaniem uczelni i zarządzaniem kryzysowym, projektantów, wykonawców producentów, zarządców oraz instytucji związanych z zarządzaniem, eksploatacją, monitoringiem i bezpieczeństwem komunalnej infrastruktury krytycznej. W szczególności zaopatrzenia w wodę, odbioru i unieszkodliwiania ścieków, gazu, energetyki, automatyki oraz teleinformatyki.

Tematyka konferencji to m.in.:

 • inteligentna infrastruktura komunalna nowoczesnych aglomeracji,
 • efektywność zarządzania bezpieczeństwem w rozproszonej złożonej infrastrukturze komunalnej,
 • powiązania i zależności międzybranżowe systemów infrastruktury komunalnej,
 • eksploatacja systemów infrastruktur komunalnej w warunkach normalnych i sytuacjach kryzysowych.

Informacje o wydarzeniu dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

Hotel Perła Południa - Beskid Sądecki
Rytro 380, 33-343

CYTAT TYGODNIA

"

 

Na tym świecie nie ma nic równie trudnego do zdobycia i równie łatwego do stracenia jak zaufanie

Haruki Murakami

"

25
Sie

Międzynarodwa Innowacyjność i Konkurencyjność w XXI w.

08:00

3
Wrz

Warsaw Spacetime Conference

00:00 - 4 Wrz 00:00

12
Paź

XXV Targi Pracy na WEiTI PW

08:00

16
Paź

Nadzwyczajny Zjazd Fizyków Polskich

00:00 - 18 Paź 00:00

20
Paź

Inżynieria Ruchu Lotniczego 2020

10:00 - 21 Paź 13:00

23
Paź

Forum Inżynierów Przyszłości

00:00 - 25 Paź 00:00

29
Paź

Targi CSR

09:00 - 17:00

12
Lis

Konferencja Zbrodnia Katyńska

09:45 - 13 Lis 18:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego