Biuletyn PW / Kalendarium / Sem PTM

Seminarium Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego

W dniach 12-15 maja 2019 r. nad Jeziorem Zegrzyńskim k. Warszawy odbędzie się XXIV Seminarium Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Tegoroczna edycja wydarzenia jest organizowana przez Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Seminarium będzie okazją do wymiany poglądów na temat badań i kształcenia w zakresie inżynierii materiałowej.

Podczas sesji plenarnej pt. „Promocja kierunku nauczania inżynieria materiałowa” zaprezentowane zostaną najnowsze kierunki badań i zagadnienia dotyczące rozwoju dydaktyki w inżynierii materiałowej.

W ramach panelu dyskusyjnego pt. „Inżynieria Materiałowa w świetle Ustawy 2.0” omawianie będą aspekty dotyczące wprowadzanych zmian w szkolnictwie wyższym oraz ich wpływ na dziedzinę inżynierii materiałowej.

W trakcie sesji plenarnej pt. „Nauka - biznes” podjęta zostanie tematyka komercjalizacji wyników badań oraz współpracy z przemysłem.

Podczas sesji plakatowej uczestnicy będą mieli możliwość przedstawienia wyników swoich najnowszych badań w dyscyplinie inżynierii materiałowej.

Organizatorzy zapraszają do członków Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego do udziału w wydarzeniu.

Więcej informacji o seminarium TUTAJ>>

Gdzie?

Nad Jeziorem Zegrzyńskim k. Warszawy

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW