Współpraca w PW - seminarium online

Zapraszamy pracowników Politechniki Warszawskiej do udziału w seminarium, podczas którego zostaną przedstawione wyniki drugiej edycji „Badania obustronnej satysfakcji w relacjach pracownicy naukowi - pracownicy administracji Politechniki Warszawskiej”.

Badanie jest częścią projektu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”.

Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams.

Gdzie?

online