Biuletyn PW / Kalendarium / inauguracja 2021/22

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

Rektor i Senat Politechniki Warszawskiej zapraszają na transmisję z uroczystości inauguracji roku akademickiego 2021/2022, która odbędzie się 1 października 2021 r. o godz. 10.00 w Gmachu Głównym PW. Transmisja dostępna będzie na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej: pw.edu.pl/inauguracja2021.

Program:

  • hymn państwowy;
  • powitanie uczestników uroczystości;
  • przemówienie Rektora PW prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Zaremby;
  • wystąpienia okolicznościowe;
  • immatrykulacja;
  • wystąpienie Przewodniczącego Samorządu Studentów PW;
  • wystąpienie Przewodniczącego Rady Doktorantów PW;
  • wykład inauguracyjny Krzysztofa Pietraszkiewicza pt. „Uczelnie, banki, polska gospodarka wobec współczesnych zagrożeń, wyzwań i szans”;
  • Gaudeamus.

Gdzie?

online

Decyzja nr 212/2021 Rektora PW z dnia 24/08/2021 w sprawie zasad przebywania w Gmachu Głównym w czasie inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w dniu 1 października 2021 r.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI