Sympozjum TOPTECHNIKA

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zaprasza na sympozjum z cyklu TOPTECHNIKA. 

Gościem pierwszego spotkania będzie prof. Tadeusz Uhl, kierownik Katedry Robotyki i Mechatroniki na Akademii Górniczo-Hutniczej. Odczyt odbędzie się w Małej Auli w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej o godzinie 16:15. Po zakończeniu odczytu organizatorzy zapraszają na spotkanie dyskusyjne w Kawiarni Sympozjum.
Abstrakt wystąpienia prof. Tadeusza Uhla:
We współczesnej eksploatacji obiektów technicznych informacje z obiektów zbierane są za pomocą zdalnych systemów monitorowania. Podstawowymi składnikami systemów monitorowania są czujniki, systemy akwizycji sygnałów, informatyczne systemy zbierania i przetwarzania danych w oparciu o specjalizowane algorytmy oraz systemy komunikacji. Najczęściej systemy te działają w oparciu o bezprzewodową transmisje danych. Systemy monitorowania stanu obiektów (SHM) stosowane są w różnych gałęziach przemysłu, a przede wszystkim dla celów monitorowania konstrukcji krytycznych w przemyśle energetycznym, chemicznym, w lotnictwie oraz budownictwie. W ramach prezentacji przedstawione zostanie rozwiązanie wykonane i wdrożone w ponad 800 obiektów na całym świecie. Na tym przykładzie przedstawione będą podstawowe kroki w komercjalizacji wyników badan naukowych. Jak wynika z praktyki prowadzenia badan naukowych największe problemy w ich komercjalizacji występują na etapie przejścia od badań podstawowych do badań związanych bezpośrednio z wdrożeniem. W ramach wykładu pokazane zostaną praktyczne problemy realizacji projektów oraz sposoby skutecznego przejścia krytycznych etapów projektu.