Geologia 2021

Upowszechnianie nowoczesnych i efektywnych rozwiązań w dziedzinie geologii, propagowanie działań zmierzających do zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska oraz zaspokojenia potrzeb surowcowych Polski to główne cele konkursu „Geologia 2021”.

Konkurs skierowany do wszystkich osób związanych z geologią oraz pasjonujących się tą dziedziną nauki - do instytucji, jednostek badawczych, uczelni, kół i stowarzyszeń. Wziąć w nim udział mogą zarówno osoby mogące pochwalić się bogatym dorobkiem pracy zawodowej, jak i te, które stawiają pierwsze kroki na polu szeroko pojmowanej geologii.

Odbywa się w trzech kategoriach:

  • dorobek, fundamentalne odkrycie;
  • młodzi;
  • popularyzacja geologii i geośrodowiska.

W każdej kategorii zostanie wyłoniony zwycięzca. Zdobywca tytułu Nagroda „Geologia 2021” otrzyma statuetkę, dyplom oraz nagrodę pieniężną, w każdej kategorii mogą zostać przyznane wyróżnienia.

Nagrodzony zostanie dorobek w zakresie geologii wynikający z własnej, twórczej pracy naukowo-badawczej wyróżniający się innowacyjnością, oryginalnością, a także biorący pod uwagę kwestie rzetelności i etyki w działaniach na rzecz geologii w Polsce. Komisja nagrodzi także materiały filmowe i fotograficzne popularyzujące wiedzę geologiczną oraz zwracającą uwagę na obecną sytuację geośrodowiskową w kraju.

Wniosek konkursowy należy przesłać na adres: Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu, Instytut Ochrony Środowiska -Państwowy Instytut Badawczy, ul. Chmielna 132/134 (V piętro), 00-805 Warszawa.

Organizatorzy proszę o przesłanie informacji o wysłaniu wniosku na adres konkursgeologia@ios.gov.pl.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 22 października br., udział jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje oraz regulamin znajdują się na stronie: www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/konkurs-geologia

Źródło i grafika: Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy