Konkurs PW i Fundacji Dekaban na staż post-doktorski

Politechnika Warszawska oraz Fundacja Dekaban ogłosiły konkurs na staż post-doktorski w roku akademickim 2022/2023 na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor.

O staż mogą się ubiegać zatrudnione na PW osoby ze stopniem doktora w obszarze nauk technicznych, dobrze znające język angielski, prowadzące badania naukowe w obszarze odpowiadającym zakresowi działalności badawczej prowadzonej w College of Engineering University of Michigan.

Rozpoczęcie rocznego stażu planowane jest na 1 października 2022 r.

Zgłoszenia (list motywacyjny wraz z CV w języku angielskim) prosimy przesyłać do 2 maja 2022 r. na adres: prorektor.nauka@pw.edu.pl oraz: rlmich@umich.edu.