Biuletyn PW / Konkursy / Konkurs na temat rynku kapitałowego

Konkurs na temat rynku kapitałowego

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych ogłasza Konkurs na najlepszy referat na temat rynku kapitałowego. Główna nagroda – 3 tys. złotych. Konkurs odbywa się w ramach programu edukacyjnego „Akcjonariat Obywatelski. Inwestuj świadomie”.

Do udziału w Konkursie zaproszeni są studenci uczelni publicznych i niepublicznych, zarejestrowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Aby wziąć w nim czynny udział należy przygotować referat na jeden z poniższych tematów:

  • Kierunki rozwoju rynków finansowych w Europie w świetle aktualnych i planowanych regulacji UE;
  • Rola regulacji w systemie ochrony inwestora i budowania zaufania do rynku;
  • Rola inwestorów indywidualnych w rozwoju polskiego rynku kapitałowego;
  • Edukacja inwestorów indywidualnych w Polsce i na świecie.

Opracowanie należy przesłać do dnia 20 października br. na adres Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA – organizatora Konkursu.

Dla najlepszych prac Krajowy Depozyt przewidział następujące nagrody:

za I miejsce 3.000 zł,
za II miejsce 2.000 zł,
za III miejsce 1.000 zł.

W załączeniu Regulamin oraz Karta zgłoszenia.

REGULAMIN.pdf 78,47 kB

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW