Biuletyn PW / Konkursy / Konkurs o Nagrodę Pratt & Whitney imienia Zbigniewa Grabowskiego

Konkurs o Nagrodę Pratt & Whitney imienia Zbigniewa Grabowskiego

Politechnika Warszawska, Politechnika Rzeszowska oraz Pratt & Whitney Rzeszów S.A. ogłaszają nabór wniosków w kolejnej edycji konkursu o Nagrodę Pratt & Whitney imienia Zbigniewa Grabowskiego.

Konkurs przeznaczony jest dla młodych naukowców do 35 roku życia. Nagrody będą przyznawane w trzech kategoriach:

  • nagroda za najlepszą pracę doktorską,
  • nagroda za najlepszą pracę magisterską,
  • nagroda za najlepszą pracę inżynierską.

W konkursie o nagrodę Pratt & Whitney imienia Zbigniewa Grabowskiego mogą być przedstawiane prace z obszarów działalności firmy WKS PZ-Rzeszów S.A. lub jej klientów z grupy firm Pratt & Whitney, a także z dziedzin i dyscyplin naukowych powiązanych bezpośrednio z zastosowaniami w silnikach lotniczych:

  • napędów lotniczych,
  • mechaniki płynów, termodynamiki i spalania,
  • inżynierii materiałowej,
  • układów sterowania,
  • systemów diagnostycznych do silników odrzutowych,
  • przekładni lotniczych,
  • systemów chłodzenia i smarowania, jak również uszczelniania silników odrzutowych.

Konkurs obejmuje prace obronione w roku akademickim 2014/2015. 

Wniosek i załączniki (streszczenie pracy napisanej w języku angielskim – maksymalnie 2 strony, dla prac napisanych w języku polskim wymagane jest dodatkowe rozszerzone streszczenie w języku angielskim – maksymalnie 10 stron, CV autora oraz rekomendacja promotora) składa się w języku angielskim w wersji elektronicznej oraz wydrukowanej w jednym egzemplarzu w pokoju 112 w Gmachu Głównym PW do dnia 15 listopada 2015 r.

Do wniosku należy dołączyć również pracę w wersji elektronicznej, opisaną wg schematu: Kategoria (inż. / mgr / dr) / Tytuł / Imię i Nazwisko.doc./pdf.

Dodatkowe informacje są dostępne w Biurze Rektora PW:

tel. 22 234 7424, e-mail: n.ostrowska@rekt.pw.edu.pl

Podobny materiał:
Wręczenie Nagród Pratt & Whitney im. Zbigniewa Grabowskiego

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW