MOBILITY III PW - konkurs dla doktorantów

Zdjęcie trzech osób stojących przy barierce

Nabór wniosków jest otwarty do 6 listopada 2022 r. 

Konkurs skierowany jest do doktorantów i uczestników szkół doktorskich do 40 roku życia, którzy do tej pory nie byli beneficjentami projektu NAWA PROM PW2. Nabór wniosków trwa do 6 listopada 2022 r.

Konkurs Mobilty PW III jest realizowany w ramach programu NAWA PROM PW 2 na zasadach określonych wspólnym regulaminem MOBILITY PW oraz zgodnych z wytycznymi dla poszczególnych projektów.

Postępowanie konkursowe przeprowadzane jest przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW. Finansowanie otrzymają wnioski najwyżej ocenione przy uwzględnieniu dostępnych środków w Programie.

W III konkursie Mobility PW można ubiegać się o finansowanie następujących form mobilności:

Doktoranci PW

  • aktywny udział w konferencji zagranicznej (do 7 dni)
  • udział w szkole zimowej (do 10 dni),
  • udział w krótkich formach kształcenia, tj. kursach, warsztatach, stażach towarzyszących lub stażach przemysłowych (do 14 dni)
  • pobyt w instytucji przyjmującej w celu pozyskania materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego; wykonanie pomiarów korzystając z unikatowej aparatury, w tym z wykorzystaniem dużej infrastruktury badawczej niedostępnej w Polsce, udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego (do 14 dni)

Doktoranci z zagranicy

  • aktywny udział w konferencji organizowanej przez PW(do 7 dni)
  • udział w szkole letniej/szkole zimowej organizowanej przez PW (do 10 dni),
  • udział w krótkich formach kształcenia, tj. kursach, warsztatach, stażach towarzyszących lub stażach przemysłowych organizowanych przez PW (do 14 dni)
  • pobyt w PW w celu pozyskania materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego; wykonanie pomiarów korzystając z unikatowej aparatury, w tym z wykorzystaniem dużej infrastruktury badawczej niedostępnej w swoim kraju, udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego (do 14 dni)

Nabór wniosków jest otwarty do 6 listopada 2022 r. włącznie i odbywa się poprzez formularz elektroniczny.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>