Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy za najlepsze prace dyplomowe

Prezydent m.st. Warszawy i Zespół Muzeum Warszawy po raz szósty nagrodzili najlepsze prace magisterskie i doktorskie dotyczące rozwoju społeczno-gospodarczego stolicy. Jedną z nagród głównych i trzy wyróżnienia otrzymały prace zrealizowane w PW.

Nagrodę główną za pracę magisterską otrzymała mgr inż. arch. Maria Grzeszczakowska z Wydziału Architektury za dyplom pt. „Współczesne przekształcenia warszawskich kamienic czynszowych. Zachowanie wartości zabytkowych w procesie rewaloryzacji na przykładzie budynku wielorodzinnego przy ul. Waliców 10 w Warszawie”. Promotorem pracy był dr inż. arch. Marcin Górski.

Wyróżnienia za dyplomy magisterskie przyznano mgr inż. arch. Marcie Kubasińskiej z Wydziału Architektury za pracę pt. „Osiedle cyrkularne wykorzystujące zasady ekonomii obiegu zamkniętego. Projekt zagospodarowania dla fragmentu dzielnicy Wilanów” (promotor: dr inż. arch. Artur Filip) i mgr. inż. Michałowi Pietruszce z Wydziału Geodezji i Kartografii za pracę pt. „Wielokryterialna analiza czasowo-przestrzenna lokalizacji stacji pomiarów jakości powietrza z wykorzystaniem danych wieloźródłowych” (promotor: dr iż. Anna Fijałkowska).

W konkursie wyróżniono także rozprawę doktorską dr inż. arch. Krystyny Ilmurzyńskiej z Wydziału Architektury pt. „Ewolucja przestrzenna Ursynowa Północnego w Warszawie w latach 1971-2018”. Promotorką pracy była dr. hab. inż. arch. Katarzyna Pluta, prof. uczelni.

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy na najlepsze prace magisterskie i doktorskie jest przyznawana od 2016 r., a jej celem jest wspieranie zainteresowania młodych badaczy sprawami Warszawy i wspólnego tworzenia jej tożsamości.

Lista nagrodzonych dostępna jest TUTAJ>>

Źródło i grafika: Muzeum Warszawy