Znamy laureatów plebiscytu „Złoty Inżynier 2020”

Prof. Andrzej Jakubiak z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW otrzymał tytuł Złotego Inżyniera 155-lecia „Przeglądu Technicznego”. Wśród laureatów plebiscytu „Zloty Inżynier 2020” są także absolwenci Politechniki Warszawskiej.

Redakcja „Przeglądu Technicznego” ogłosiła wyniki 27. edycji plebiscytu „Złoty Inżynier”, organizowanego wspólnie z Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelną Organizacją Techniczną.

Z okazji jubileuszu czasopisma przyznano tytuły Złotego Inżyniera 155-lecia „Przeglądu Technicznego”. Wśród uhonorowanych znalazł się prof. Andrzej Jakubiak - elektronik, wykładowca Politechniki Warszawskiej, prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PW, działacz Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

- Bardzo dziękuję za wszystkie głosy wspierające i z pokorą przyjmuję Państwa werdykt, tym bardziej, że zawód inżyniera wybrałem świadomie, ale w ostatnich latach „uprawiam” go niejako pośrednio, zajmując się przede wszystkim kształceniem inżynierów i przyszłych inżynierów - mówi prof. Andrzej Jakubiak. - Co więcej, tkwi we mnie głęboko imperatyw wyniesiony z domu rodzinnego: inżynier powinien mieć duszę humanisty, inżynierowie to przecież inteligencja techniczna. Propaguję tę ideę w środowisku akademickim na różne sposoby, argumentując m.in. faktem wszechobecnej techniki, która tworzona bez pierwiastka humanistycznego wykreuje nieludzki świat - dodaje.

W gronie laureatów plebiscytu są również absolwenci PW.

Tytuł „Złotego Inżyniera 2020” otrzymali:

  • w kategorii „Energetyka” - mgr inż. Jacek Baurski - mechanik po PW, specjalista w zakresie energetyki jądrowej, działacz SEP i NOT;
  • w kategorii „Infrastruktura” - mgr Krzysztof Hnatio - technik mechanik, prezes zarządu GAS STORAGE POLAND - spółki z Grupy PGNiG, absolwent m.in. studiów podyplomowych Politechniki Warszawskiej.

Wyróżnieni zostali:

  • w kategorii „Działacz stowarzyszeniowy” - mgr inż. Miłosława Kujszczyk-Bożentowicz - elektryk, absolwentka Wydziału Elektrycznego PW, członkini SEP;
  • w kategorii „Zarządzanie” - dr inż. Andrzej Suchecki - mechanik po Politechnice Warszawskiej (MEL), nauczyciel akademicki, kierownik Pracowni Badań Stanowiskowych w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL.

Organizatorzy planują uroczystą galę podsumowującą plebiscyt w drugiej połowie maja br., jednak dokładną datę i formę uzależniają od sytuacji epidemicznej w kraju.

„Złoty Inżynier” to nagroda przyznawana wybitnym inżynierom, twórcom techniki, wynalazcom i organizatorom życia gospodarczego kraju, która popularyzuje ich dokonania. Nagroda ma promować dokonania polskich inżynierów i zwrócić uwagę na ich rolę w budowaniu innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. Organizatorem plebiscytu jest redakcja „Przegląd Technicznego” oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna.

Więcej informacji na stronie przeglad-techniczny.pl 

Powiązane materiały:
Rozmowa z prof. Andrzejem Jakubiakiem cz. I
Rozmowa z prof. Andrzejem Jakubiakiem cz. II
Prof. Andrzej Jakubiak laureatem Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera

Zdjęcia: Biuletyn PW