Biuletyn PW / Konkursy / Znamy wyniki XIX Konkursu o Nagrodę Siemensa

Znamy wyniki XIX Konkursu o Nagrodę Siemensa

W dniu 15 maja 2014 r. jury Konkursu o Nagrodę Siemensa na podstawie oceny zgłoszonych prac wybrało zwycięzców XIX edycji. W czerwcu odbędzie się wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów.

W wyniku głosowania jury Konkursu podzieliło nagrodę promocyjną, przyznając ją: dr hab. inż. Aleksandrze Borsukiewicz-Gozdur za pracę habilitacyjną: „Poprawa efektywności pracy siłowni parowych zasilanych nisko i średniotemperaturowymi źródłami energii” oraz dr inż. Mariuszowi Rafałowi Susikowi za pracę doktorską: „Optymalizacja geometrii komór wlotowych pomp wody chłodzącej z wykorzystaniem numerycznej analizy przepływów trójwymiarowych.”

Nagrodę badawczą za całokształt osiągnięć w pracy naukowej przyznano prof. zw. dr hab. Andrzejowi Wiszniewskiemu.

Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się podczas uroczystości promocji doktorskich w dniu 30 czerwca 2014 r. o godz. 13:00 w Małej Auli, w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

Konkurs o Nagrodę Siemensa, ogłaszany na podstawie porozumienia pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens Sp. z o.o., służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.

Podobny materiał: XIX Konkurs o Nagrodę Siemensa

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW