Biuletyn PW / Kultura i Tradycja / W Politechnice Warszawskiej odsłonięto tablicę poświęconą Marii Drac

W Politechnice Warszawskiej odsłonięto tablicę poświęconą Marii Drac

17 kwietnia 2019 r. w Politechnice Warszawskiej uroczyście odsłonięto tablicę upamiętniającą Marię Drac, Kwestor Politechniki Warszawskiej w latach 1991-1997.

Tablicę przy wejściu do Biblioteki Głównej, na I piętrze Gmachu Głównego, odsłonili: prof. Stanisław Radkowski - przewodniczący Komisji Senatu PW ds. Historii i Tradycji, prof. Jerzy Woźnicki - rektor PW w latach 1996-2002, Jadwiga Bajkowska - obecna Kwestor PW oraz prof. Janusz Walo - Prorektor ds. Studenckich. 

- Chcieliśmy podkreślić, że Maria Drac stała się pionierem nowych systemów finansowych w szkolnictwie wyższym. Jako pierwszy kwestor w Polsce przełamała opór instytucji bankowych, umożliwiając Uczelni samodzielne dysponowanie zasobami kapitałowymi - powiedział prof. Stanisław Radkowski, przewodniczący Komisji Senatu PW ds. Historii i Tradycji, z której inicjatywy tablica została odsłonięta. - Chcieliśmy tą tablicą uczcić pamięć Marii Drac, która zakończyła swoje życie w murach Uczelni na posiedzeniu Senatu 23 kwietnia 1997 r. - dodał.

Prof. Jerzy Woźnicki, Rektor Politechniki Warszawskiej w latach 1996-2002, który współpracował z Marią Drac, przypomniał, że „była to osoba tak wyjątkowa, tak szczególna, o takich relacjach do Politechniki Warszawskiej i jej środowiska akademickiego, iż nie ma wątpliwości, że nadało to działalności Marii Drac w naszej Uczelni wymiar zgoła historyczny”.

- Nie miałam niestety przyjemności osobiście pracować z panią Marią, ale od mojego przyjścia na Politechnikę Warszawską w 2000 r. czułam się jej spadkobierczynią. Na panią Marię powoływali się nie tylko pracownicy służb finansowo-księgowych, ale również nauczyciele akademiccy. Mówiło się o niej z wielkim szacunkiem i traktowana była jako autorytet nie tylko w sprawach finansowych - mówiła Jadwiga Bajkowska, obecna Kwestor PW. - W dobie, kiedy musimy dostosować nasze systemy finansowo-księgowe do zmian, które wprowadziła nowa ustawa o szkolnictwie wyższym, mamy świadomość, jaki ogrom pracy pani Maria wykonała, tworząc te systemy od nowa - podkreślała.  

- Jestem przekonany, że ta tablica będzie nam przypominać wspaniałą osobowość pani Marii Drac i inspirować następców do takiego zaangażowania w pracę i organicznego działania na co dzień - powiedział, kończąc uroczystość, prof. Janusz Walo, Prorektor ds. Studenckich PW. 

Powiązany materiał:
Wspomnienie o Marii Drac

Zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW