Biuletyn PW / Studenci Doktoranci Absolwenci / Politechnika Warszawska wśród najbardziej prodoktoranckich uczelni

Politechnika Warszawska wśród najbardziej prodoktoranckich uczelni

Za nami dziesiąta edycja konkursu na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię w Polsce - PRODOK. Politechnika Warszawska zajęła trzecie miejsce, ex aequo z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Konkurs PRODOK organizowany jest przez Krajową Reprezentację Doktorantów. Celem konkursu jest wyłonienie uczelni stwarzającej najlepsze warunki do studiowania dla doktorantów oraz promowanie dobrych praktyk na studiach doktoranckich.

Uczelnie oceniane są przez pryzmat kilkunastu kategorii: rekrutacja na studia doktoranckie, organizacja studiów doktoranckich, lektoraty, obciążenia dydaktyczne/regulamin studiów doktoranckich, stypendia doktoranckie, badania naukowe doktorantów, wspieranie współpracy międzynarodowej doktorantów, obecność przedstawicieli doktorantów w uczelnianych gremiach, warunki funkcjonowania samorządu doktorantów, pomoc prawna dla doktorantów, doktoranci z niepełnosprawnością oraz dodatkowe – wspieranie integracji doktorantów i inne rozwiązania prodoktoranckie nieujęte w zakresie poprzednich pytań.

W tym roku swoje zgłoszenia do konkursu przesłało 31 uczelni. Pierwsze miejsce zajęła Politechnika Opolska, drugie - Politechnika Śląska, trzecie, ex aequo - Politechnika Warszawska i Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Wyniki konkursu są dostępne na stronie Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Źródło: BPI

CYTAT TYGODNIA

"

 

Tu maska maskę dręczy!
Zrzućcie maski!
Zwykłymi stańcie się ludźmi!

 

 

Witold Gombrowicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW