Warsztaty z kapitału intelektualnego

Grafika warsztatów Kapitał Intelektualny

Dział Szkoleń PW zaprasza wydziały, laboratoria i Instytuty Politechniki Warszawskiej do udziału w bezpłatnych warsztatach z kapitału intelektualnego prowadzonych przez Dział Ochrony Własności Intelektualnej Centrum Zarządzania Inowacjami i Transferem Technologii.

Uczestnicy warsztatu poznają zagadnienia takie jak:

  • struktura kapitału intelektualnego - oprócz wynalazków i wzorów użytkowych i know-how także kwestie: utworów, wzornictwa przemysłowego i znaków towarowych
  • procedury ochrony własności intelektualnej: krajowa, europejska i międzynarodowa
  • strategia ochrony kapitału intelektualnego Politechniki, zarządzanie wiedzą chronioną i komercjalizacja własności intelektualnej
  • regulamin zarządzania własnością intelektualną na Politechnice Warszawskiej, w szczególności w kontekście korzyści i wynagrodzenia twórców za utrwalanie kapitału intelektualnego.

Spotkanie poprowadzi trener Magdalena Cybulska - rzecznik patentowy.

W listopadzie i grudniu odbyły się pierwsze warsztaty w Instytucie Techniki Cieplnej oraz na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW, na których przekazane zostały informacje o kapitale intelektualnym wypracowanym w Politechnice Warszawskiej. W zajęciach wzięli udział doktoranci i pracownicy naukowi Instytutu Techniki Cieplnej, Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW oraz Laboratorium Inżynierii Biomedycznej PW.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>