Minister nauki przedstawiła priorytety resortu na ten rok

Usprawnienie współpracy nauki i gospodarki, poprawa jakości studiów wyższych, dostosowanie ich do rynku pracy oraz transparentny system informacji o kondycji uczelni – to priorytety MNiSW w tym roku. 

Zadania na 2014 rok zostały przedstawione 16 stycznia podczas konferencji prasowej w Kancelarii Rady Ministrów. -Musimy przygotować się do sprawnego i efektywnego wydawania różnych strumieni pieniędzy: z funduszy unijnych i z budżetu państwa. Bardzo istotne więc będzie tworzenie mechanizmów, które pozwolą uczelniom i instytutom badawczym jak najlepiej korzystać z tych pieniędzy – powiedziała prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Wśród szans dla rozwoju polskiej nauki i szkolnictwa wyższego wymieniono środki z funduszy strukturalnych, z programu Horyzont 2020, a także programu Erasmus+. Z polskiego budżetu na naukę zostanie wydanych ok 5 mld zł (więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapowiedziało wprowadzenie w tym roku specjalnych bonów dla przedsiębiorców na zamawianie kształcenia na uczelniach. Przedsiębiorstwa same mają wskazywać, jakie umiejętności powinien posiadać absolwent uczelni. Ma się również pojawić możliwość wykorzystywania przez przedsiębiorców bonów na zamawianie innowacyjnych badań.

Kolejną nowością mają być doktoraty przemysłowe. - Przedsiębiorcy blisko współpracując z uczelniami mogliby zamawiać tematy prac doktorskich, tak by doktoraty powstawały we współpracy z przemysłem – objaśniła minister nauki.
Ministerstwo ma zamiar wspierać polskich naukowców w staraniach o unijne pieniądze. W 2014 roku powstaną specjalne grupy ekspertów, zajmujące się doradztwem dla projektodawców.

Trwają również prace nad bezpłatnym udostępnianiem e-podręczników. Do tej pory resort dofinansował ok 300 papierowych podręczników, co kosztowało budżet 9 mln zł. Wspierając podręczniki elektroniczne, ministerstwo będzie mogło przeznaczyć pieniądze na większą liczbę tytułów.

W czerwcu powinna zostać przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym, która ma wpłynąć na poprawę jakości kształcenia i wzmocnić nadzór nad uczelniami. - Umożliwi ona nadawanie i cofanie uprawnień do prowadzenia kierunków studiów, skuteczne przeciwdziałanie plagiatom, dbałość o zatrudnienie przez uczelnie odpowiedniej kadry dydaktycznej - powiedziała prof. Lena Kolarska-Bobińska.