PW Filia w Płocku rozpoczyna rok akademicki 2015/2016

Politechnika Warszawska Filia w Płocku rok akademicki rozpoczęła 2 października 2015 r. Była to już XLIX inauguracja, która tym razem przypada w jubileuszowym roku Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej. 

Podsumowania minionego roku akademickiego w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku dokonał gospodarz uroczystości - Prorektor PW ds. Filii prof. Janusz Zieliński. W swoim wystąpieniu podkreślił, że w minionym roku Filia prowadziła aktywną działalność w zakresie promocji nauki, modernizowała infrastrukturę dydaktyczną i naukową, a Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii uzyskał akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej na 4 kierunkach kształcenia. O efektach działalności oraz perspektywach rozwojowych Politechniki Warszawskiej oraz jej Filii w Płocku mówił również w swoim wystąpieniu prof. Jan Szmidt, Rektor PW, który podkreślił ścisły związek pomiędzy Płockiem i Politechniką Warszawską, a także potrzebę wspierania rozwoju Filii. Rektor pogratulował Filii dotychczasowych dokonań i bardzo dobrej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Spośród licznie przybyłych gości, głos zabrali JE Biskup Płocki Piotr Libera, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Europoseł Julia Pitera, Posłowie RP: Elżbieta Gapińska, Wojciech Jasiński, Mirosław Koźlakiewicz, Marek Opioła, Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski, Starosta Powiatu Płockiego Mariusz Bieniek, życzenia od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika przekazała Agnieszka Sulkowska, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku. W swoich wystąpieniach zgodnie podkreślali oni znaczenie Filii PW w Płocku zarówno dla rozwoju miasta jak i regionu północno-zachodniego Mazowsza, życząc społeczności akademickiej dalszych sukcesów i rozwoju.

Wśród zgromadzonych gości obecni również byli prezesi, dyrektorzy i przedstawiciele instytucji, szkół i firm z którymi Politechnika Warszawska Filia w Płocku ma podpisane porozumienia o współpracy.

W trakcie uroczystości pracownikom i studentom Uczelni, wręczone zostały wyróżnienia i nagrody, ufundowane przez Rektora PW, Prezydenta Miasta Płocka, Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A., Prezesa Zarządu Basell Orlen Polyolefins, Prezesa Zarządu CNH Industrial Polska, Prezesa Zarządu Orlen Laboratorium, Prezesa Zarządu OPEUS oraz, po raz pierwszy w tym roku, przez Prezesa firmy BUDMAT Więcek. Prezydent Miasta Płocka i prezesi płockich firm wyróżnili 28 absolwentów - autorów prac dyplomowych i ich promotorów. Dwunastu studentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku otrzymało z rąk Prorektora prof. Janusza Zielińskiego listy gratulacyjne za najlepsze wyniki w nauce (z najwyższą średnią ponad 4,6).

Wykład inauguracyjny nt. „Systemy mechatroniczne w transporcie i rolnictwie precyzyjnym” wygłosił prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski, Dziekan Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW.

Podobny artykuł:
Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 na 100-lecie Odnowienia Tradycji PW

Źródło: PW Filia w Płocku