Biuletyn PW / Wydarzenia / Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 na 100-lecie Odnowienia Tradycji PW

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 na 100-lecie Odnowienia Tradycji PW

Inauguracja 2015/2016 przypada w roku, w którym świętujemy 100-lecie nauczania w języku polskim. Osiągnięcia Uczelni na tle historycznych wydarzeń i aktualnych zobowiązań przybliżył w przemówieniu prof. Jan Szmidt, Rektor PW.

1 października 2015 r. tradycyjnie rozpoczyna rok akademickich zmagań, stanowiąc jednocześnie preludium do kolejnych sukcesów studentów i całej naukowej społeczności Politechniki Warszawskiej. Tegoroczna inauguracja, obejmująca już czwarty rok kadencji władz akademickich (2012-2016) Uczelni, przypada bowiem w momencie wyjątkowym. Obchodzone w 2015 roku 100-lecie Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej prezentuje nie tylko naukową spuściznę Uczelni, ale również kładzie nacisk na zasady humanizmu, którymi kierują się całe pokolenia wykładowców i studentów PW.

- Konsekwentnie od 100 lat Politechnika Warszawska nie tylko kształci inżynierów, ale również odpowiedzialnie kształtuje charaktery młodych ludzi. Zastanawiamy się dziś nad rolą szkolnictwa wyższego i zadaniami, jakie stawia przed nami współczesny świat. W obliczu dynamicznego tempa rozwoju technologii, a często nawet nieprzewidywalnego kierunku innowacji, istnieje realne zagrożenie zdominowania człowieka przez maszyny. Dlatego nie wolno nam zapominać o zasadach humanizmu. Politechnika Warszawska musi, zgodnie ze swoją misją, kierować się zasadami etyki i przywiązywać szczególną wagę do poszanowania człowieka. Jego rola, jako istoty ludzkiej w chrześcijańskiej naszej wizji świata ciągle jest i powinna zostać najważniejszą - powiedział podczas inauguracyjnego przemówienia Rektor PW.

Fotogaleria inauguracji roku akademickiego 2015/2016

W tym kontekście zwrócił także uwagę na przypadającą w tym roku 110. rocznicę powstania Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz 35-lecie NSZZ Solidarność. Cytując słowa Francisa Bacona o „wyposażaniu życia ludzkiego w nowe wynalazki i środki”, Rektor nawiązał do budowy nowoczesnych obiektów dydaktycznych i laboratoriów badawczych w Politechnice Warszawskiej. Wśród inwestycji o szczególnym znaczeniu wymienił: rozbudowę Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, Gmachu Nowej Kreślarni, otwarcie Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii oraz Laboratorium Aplikacji Grafenowych. Wskazał również na zaawansowany stan prac nad budową Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT oraz starania w zakresie pozyskania funduszy na Wieloletni Program Inwestycyjny Politechniki Warszawskiej 2015-2026, zgodnie z założeniami do Programu przyjętymi przez Senat Uczelni w listopadzie 2014 roku.

Przemówieniu Rektora PW przysłuchiwali się przybyli na inaugurację goście m.in. rektorzy, dziekani, wykładowcy, przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, duchowieństwa, ambasadorzy, reprezentanci służb mundurowych i świata biznesu. Głos zabrali: Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy; Jacek Kozłowski, Wojewoda Mazowiecki oraz prof. Marek Ratajczak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który przekazał gratulacje od prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wykład inauguracyjny pt: „Rola warszawskich wyższych uczelni w odbudowie suwerennej Polski” wygłosił prof. Tomasz Nałęcz.

Dzień rozpoczęcia roku akademickiego świętują także - a nawet przede wszystkim - studenci, dla których pierwszy dzień października stanowi przepustkę do akademickiego życia Uczelni. W ich imieniu zwróciła się do zebranych Żaneta Krześniak, Przewodnicząca Samorządu Studentów PW, a uroczystego wprowadzania immatrykulowanych dokonał prof. Władysław Wieczorek, Prorektor ds. Studenckich PW.  

Inauguracja 2015 r. była również wyjątkowym dniem dla doktorantów, których reprezentował Łukasz Mąkolski. Po wygłoszeniu ślubowania z udziałem prof. Rajmunda Bacewicza, część z nich otrzymała promocje doktorskie. Dyplomy wręczył  prof. Jan Szmidt, Rektor PW.

 - Życzę wszystkim Państwu, aby rozpoczynający się rok akademicki był pomyślny, przyniósł satysfakcję z sukcesów, które składają się na dorobek naszej Almae Matris - zakończył swoje przemówienie Rektor.

Powiązany artykuł:
Terminarz uroczystości inaugurujących rok akademicki 2015/2016 w Politechnice Warszawskiej

 

Listy z gratulacjami otrzymane z okazji inauguracji roku akademickiego 2015/2016:

 

Rektor Akademii Morskiej

Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Rektor Politechniki Koszalińskiej

Rektor Politechniki Opolskiej

Rektor Politechniki Rzeszowskiej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Rektor Politechniki Poznańskiej

Rektor Politechniki Lubelskiej

Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

Rektor Politechniki Gdańskiej

Rektor Politechniki Krakowskiej

Rektor Politechniki Wrocławskiej

Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej Bielsko-Biała

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego

Rektor KPI

Prezydent RP

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Premier Ewa Kopacz

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Marszałek Województwa Małopolskiego

Prof. Bogusław Liberadzki - Poseł do Parlamentu Europejskiego

Prof. Edmund Wittbrodt - Senator RP

Minister Środowiska

Minister Skarbu Państwa

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Minister Gospodarki

Prezes ZNP

Komendant Stołeczny Policji

Prezydent Miasta Płocka

Burmistrz Krynicy-Zdroju

Dyrektor CIOB PIB

Pracodawcy RP

Tekst i zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Tu maska maskę dręczy!
Zrzućcie maski!
Zwykłymi stańcie się ludźmi!

 

 

Witold Gombrowicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW