Promocja Politechniki Warszawskiej w Chinach

W dniach 16-20 marca 2015 r. Patrycja Kluź z CWM PW, złożyła wizytę w Chinach. Spotkania dotyczyły realizacji nawiązanych dotychczas umów i promocji Politechniki Warszawskiej w tym kraju.

Patrycja Kluź (CWM PW), zajmująca się m.in. współpracą z uczelniami chińskimi w zakresie wymiany studentów, podczas czterodniowego pobytu w Chinach odwiedziła szkoły średnie i uniwersytety partnerskie PW w miastach Shijiazhuang i Taiyuan. Spotkania z młodzieżą odbyły się w zakresie realizacji umów bilateralnych i dotyczyły prezentacji oferty studiów anglojęzycznych w Politechnice Warszawskiej.

Przedstawicielka Centrum Współpracy Międzynarodowej rozmawiała również ze studentami uczelni partnerskiej North University of China (NUC), z którą Politechnika zawarła umowę dotyczącą wspólnego prowadzenia studiów (tzw. 2+2) na kierunkach Aerospace Engineering, Civil Engineering oraz Environmental Engineering (studia I stopnia). W jej ramach studenci NUC po 2 latach nauki w swojej macierzystej uczelni przyjeżdżają do PW, aby kontynuować studia. Na zakończenie nauki otrzymują dyplomy obu uczelni.

Dzięki takim spotkaniom, nasza Uczelnia z roku na rok odnotowuje wzrost liczby chińskich kandydatów na kursy języka angielskiego i studia anglojęzyczne. Współpraca z uczelniami chińskimi stale się rozwija, co otwiera studentom Politechniki Warszawskiej szersze perspektywy na wyjazd do Chin.

Podobne materiały:

Wizyta delegacji z Chin
Współpraca Politechniki Warszawskiej z Chinami

Źródło: CWM PW