Skrzydła WEITI PW ze stołami optycznymi w Laboratorium Fotoniki

Wraz z odbiorem nowej części Gmachu Elektroniki w ostatnią fazę wszedł projekt „Rozbudowa Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej oraz utworzenie sieci laboratoriów dydaktycznych”. Właśnie rozpoczął się etap urządzania laboratoriów.

Instalacja stołów optycznych w Laboratorium Fotoniki/ fot. WEiTI PW

W nowych pomieszczeniach zostanie zlokalizowanych 28 laboratoriów studenckich, wyposażonych w nowoczesną aparaturę. Sprzęt do nowych laboratoriów jest zamawiany i sukcesywnie dostarczany od kilku miesięcy, a w ostatnich tygodniach rozpoczęły się pierwsze prace w pomieszczeniach.

Pierwsze działania w nowych pomieszczeniach rozpoczął zespół Laboratorium Fotoniki z Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki. Do znajdujących się na poziomie -1 pomieszczeń laboratoryjnych dostarczono siedem stołów optycznych o łącznej wadze ponad 1,5 tony. W nowym laboratorium studenci będą uczestniczyć w ćwiczeniach z zakresu techniki laserowej, nowoczesnych systemów czujnikowych, fotoniki światłowodowej, holografii i układów przetwarzania obrazu.

- Większość zajęć laboratoryjnych prowadzonych  w nowym Laboratorium Fotoniki wykorzystuje specjalistyczne układy pomiarowe, które do prawidłowego działania wymagają izolacji od drgań zewnętrznych. Tylko w warunkach pełnej izolacji od wibracji możliwe jest prowadzenie precyzyjnych pomiarów wielkości optycznych - mówi prof. Ryszard Piramidowicz, kierownik laboratorium. Izolację od drgań zapewniają stoły optyczne - wyposażone w aktywne i pasywne systemy tłumienia wibracji. 5 z 7 stołów to bardzo ciężkie blaty stalowe o grubości 30 cm osadzone na czterech nogach podłączonych do kompresora. Dzięki takiej konstrukcji i wyposażeniu blat opiera się na poduszkach powietrznych, co zapewnia idealne wypoziomowanie oraz pełną izolację od drgań.

Fotogaleria instalacji stołów optycznych w Laboratorium Fotoniki

W ciągu najbliższych tygodni na dostarczonych stołach optycznych zespół laboratorium skonfiguruje stanowiska pomiarowe, które posłużą do zapoznania studentów z zagadnieniami:

  • projektowania i badania parametrów układów laserowych,
  • pomiarów właściwości optycznych materiałów luminescencyjnych i laserowych,
  • charakteryzacji systemów przetwarzania i analizy obrazów statycznych i obrazów 3D,
  • projektowania i charakteryzacji kamer programowalnych,
  • optycznego przetwarzania informacji,
  • projektowania i charakteryzacji fotonicznych układów czujnikowych,
  • projektowania, konstruowania i badania parametrów układów fotoniki światłowodowej.

Docelowo laboratorium zostanie wyposażone m.in. w nowoczesne analizatory widma optycznego, wzmacniacze optyczne, laboratoryjne układy laserów półprzewodnikowych, gazowych i ciała stałego, komplet cyfrowych oscyloskopów, mierniki uniwersalne, generatory, źródła światła, spawarki światłowodowe i komputery ze specjalistycznym oprogramowaniem. Pozwoli to na realizację zajęć studenckich na najwyższym poziomie, z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury pomiarowej.

Zespół laboratorium planuje udostępnić zasoby do wykorzystania przez studentów nie tylko w czasie zajęć kursowych, ale także w celu prowadzenia prac badawczych w ramach pracowni dyplomowych oraz działalności kół naukowych.

Osoby zainteresowane współpracą mogą kontaktować się z prof. Ryszardem Piramidowiczem (234 77 77) lub z mgr inż. Krzysztofem Andersem (234 50 47).

Podobne materiały:

Rok rozwoju i unijnych milionów
Nasze przedszkole. Plany rozwoju placówki przybliża dr inż. Krzysztof Dziedzic, Kanclerz PW
Bieżące inwestycje Politechniki Warszawskiej
Projekty unijne w Politechnice Warszawskiej

Źródło: WEiTI PW