Technische Universität Dresden we współpracy z PW

TU Dresden

W dniu dwudziestym drugim maja br., w Politechnice Warszawskiej gościła delegacja Technische Universität Dresden, pod przewodnictwem Rektora, prof. Hansa Muller-Steinhagena. W skład delegacji weszło również dwóch Prorektorów oraz grupa Profesorów aktywnie współpracujących z naszą Uczelnią.

Podczas spotkania delegacji z Rektorem Politechniki Warszawskiej, prof. Janem Szmidtem, podkreślono fakt długoletniej współpracy obu Uczelni, rozpoczętej już w 1978 r, oraz wspólne zaangażowanie w liczne projekty naukowo-badawcze i edukacyjne. Obaj Rektorzy podpisali umowę pomiędzy Politechnikami na kolejne 5 lat. Omówiono dotychczasową współpracę prowadzoną, w szczególności w zakresie inżynierii materiałowej, planując jej rozszerzenie także na obszary elektroniki, robotyki, energetyki konwencjonalnej i odnawialnej oraz biotechnologii. Ponadto zaplanowano wspólne działania w zakresie komercjalizacji i transferu technologii do przemysłu. Zwrócono uwagę na konieczność wzmocnienia programów wymiany studentów oraz wykładowców i badaczy pomiędzy obiema Politechnikami. Jako źródła finansowania powyższych działań wskazano nowe programy UE – Horizon 2020 oraz Erasmus+.

TU Dresden w Politechnice Warszawskiej

TU Dresden w Politechnice Warszawskiej

Goście zwiedzili także Wydział Elektroniki i IT, Wydział Chemiczny oraz Wydział Inżynierii Materiałowej, zapoznając się z laboratoriami w kontekście możliwości współpracy na poziomie wydziałowym.

Podobny materiał TUTAJ

Tekst: CWM PW