Współpraca Politechniki Warszawskiej z Chinami

Wydział Architektury nawiązał kontakt ze swoim odpowiednikiem w Chinach - Uniwersytetem Architektury i Technologii w Xi’an. Spotkanie przedstawicieli Uczelni z oficjalną delegacją odbyło się 16 maja 2014 r.

Rozmowy dotyczyły zacieśniania współpracy pomiędzy Uczelniami, zarówno w zakresie współpracy naukowej, jak i na gruncie powitania chińskich studentów w murach Politechniki Warszawskiej. Ze strony Uczelni spotkaniu przewodniczył prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. nauki, podczas gdy stronę chińską reprezentował prof. Hao Jiping z Xi’an University of Architecture and Technology oraz przedstawiciel chińskiej ambasady w Polsce, I Sekretarz, Naczelnik Wydziału Edukacyjnego, Pan Liu Wansheng.

Spotkanie z chińską delegacją

Spotkanie z chińską delegacją

Na spotkaniu przedstawiono ofertę edukacyjną Politechniki Warszawskiej oraz jej możliwości rozwoju na tle bogatej spuścizny naukowej. Prezentacja została przygotowana we współpracy z Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej.

Podobny materiał:
Wizyta delegacji z Chin