Wspieranie rozwoju umiejętności miękkich podczas nauczania - kurs online

W ramach projektu „eLene4Life - Learning and Interacting to Foster Employability”, realizowanego na Wydziale Zarządzania PW, rozpoczęły się zapisy na otwarty kurs online dotyczący wykorzystywania aktywnych metod uczenia w celu rozwijania u studentów umiejętności miękkich. 

Kurs „Active learning for soft skills development” przeznaczony jest głównie dla nauczycieli akademickich, trenerów i projektantów dydaktycznych związanych ze szkołami wyższymi, którzy widzą konieczność rozwijania umiejętności miękkich u studentów i chcieliby ich w tym wesprzeć poprzez odpowiednie wplatanie aktywnych metod uczenia do nauczania swoich przedmiotów. Również nauczyciele, którzy już stosują takie metody na swoich zajęciach i angażują studentów w proces uczenia się mogą zainteresować się kursem, by jeszcze bardziej przemyśleć i ulepszyć swoje podejście w tym temacie.

Kurs poza materiałami zgromadzonymi na platformie (filmy, grafiki, pdf-y itp.) opiera się na wymianie doświadczeń i dyskusjach pomiędzy uczestnikami. 

Bezpłatny kurs, prowadzony w języku angielskim, będzie otwarty od 22 lutego do 6 czerwca 2021 r. Jest podzielony na siedem tygodni tematycznych, ale można do niego dołączyć w dowolnym momencie i realizować we własnym tempie.

Każda osoba, która pomyślnie ukończy kurs, osiągając co najmniej 60% całkowitego wyniku, otrzyma certyfikat, który będzie do pobrania bezpośrednio ze strony internetowej.

Więcej informacji o kursie, a także link do zapisów dostępne są TUTAJ>>

Powiązany materiał:

eLene4Life - innowacyjne metody szkoleniowe

Źródło: Wydział Zarządzania PW