Biuletyn PW / Kalendarium / EFA 2018

Europejskie Forum Antyplagiatowe EFA 2018

Europejskie Forum Antyplagiatowe EFA 2018 będzie miało na celu przygotowanie uczelni do wdrożenia Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA), który zgodnie z zapisami ustawowymi od 1 października br. ma służyć do weryfikacji pisemnych prac dyplomowych i rozpraw doktorskich na wszystkich polskich uczelniach. Podczas EFA 2018 omówione zostaną najważniejsze problemy i wyzwania związane z wdrożeniem JSA, między innymi: 

  • wdrożenie nowych procedur antyplagiatowych (regulaminów, oświadczeń),
  • zaznajomienie pracowników uczelni ze sposobem działania JSA, jego funkcjami oraz interpretowaniem raportu z analizy,
  • określenie odpowiedzialności promotora za ewentualne plagiaty wykryte w studenckich pracach dyplomowych oraz związane z tym konsekwencje,
  • zapoznanie się z wytycznymi Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kontekście stosowania Jednolitego Systemu Antyplagiatowego na poszczególnych kierunkach studiów,
  • podjęcie decyzji w sprawie ewentualnego dalszego korzystania z komercyjnych systemów antyplagiatowych, które dotychczas zostały wdrożone na poszczególnych uczelniach.  

Do udziału w konferencji zaproszony został dr Piotr Dardziński - Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za wdrożenie Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Udział w konferencji potwierdzili prof. dr hab. Zbigniew Marciniak - Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Krzysztof Diks - Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a także dr Marek Kozłowski - Kierownik Laboratorium Inżynierii Lingwistycznej Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego.

Wszelkie aktualizacje dotyczące harmonogramu można będzie śledzić na stronie internetowej: http://efpe.org.pl/konferencje/konferencja-efa-2018/

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w wydarzeniu, uprzejmie proszę o przesłanie skanu wypełnionego formularza na adres: efa@efpe.org.pl.

Gdzie?

Pałac Staszica w Warszawie, ul. Nowy Świat 72
Sala Lustrzana (pierwsze piętro)

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW