Biuletyn PW / Kalendarium / F@F prof. A.Blikle

Friday@Five z prof. Andrzejem Blikle

Szkoła Biznesu PW zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Friday@Five, podczas którego gościem będzie prof. Andrzej Blikle. Tematem spotkania będzie Turkusowa Organizacja w XXI wieku.

Turkusowa organizacja (nazwa pochodzi z książki F. Laloux „Pracować inaczej”) to pewien specyficzny model organizowania pracy w firmie lub instytucji, którego główne założenia to:

• jako cel główny przyjmuje nie zysk, ale zmienianie świata na lepsze, a w tym zmienianie na lepsze własnego miejsca pracy,
• rezygnuje z tzw. „systemów motywacyjnych” na rzecz poczucia satysfakcji każdego pracownika z tego co robi i jaki jest (motywowanie godnościowe),
• buduje na zaufaniu, poczuciu odpowiedzialności i partnerstwie,
• odrzuca współzawodnictwo na rzecz współpracy,
• odrzuca zarządzanie - czyli wydawanie poleceń i kontrolę ich wykonania - na rzecz samoorganizacji zespołów; decyzje podejmują ci, którzy wiedzą, a nie ci, którzy mają władzę,
• rezygnuje z hierarchicznej struktury kierowniczej na rzecz sieciowej struktury procesowej.

Formularz rejestracyjny dostępny jest TUTAJ>>

Gdzie?

Szkoła Biznesu PW,
ul. Koszykowa 79 w Warszawie,
sala nr 300

CYTAT TYGODNIA

"

 

 

Szczęśliwy, komu pośród życia skwaru,

bukiet przyjaźni nie zwiędnie
u boku. 

 

Jan Nepomucen Kamiński

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW