Biuletyn PW / Kalendarium / FSNT NOT

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

Zarząd Wrocławskiej Rady FSNT NOT zaprasza na konferencję organizowaną wspólnie z Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Rolnictwa oraz Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych nt. „Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą”. Konferencja odbędzie się w dniach 7-8 października 2021 r.

Celem konferencji będzie m.in. analiza skutecznych środków zmniejszania zagrożeń powodziami oraz zwrócenie uwagi na nasilający się problem suszy w Polsce i na świecie. Intencją organizatorów jest również wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym, ochrony przeciwpowodziowej, innowacyjnych technologii i systemów do magazynowania i wykorzystywania wody deszczowej oraz szeroko rozumianego gospodarowania wodami.

Komunikat o konferencji (pdf, 453,91 kB)

Gdzie?

Wrocławska Rada FSNT NOT, Wrocław, ul. Piłsudskiego 74

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI