Biuletyn PW / Kalendarium / IV SZIP i XXVI KTP

IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich

W imieniu organizatorów zapraszamy inżynierów do udziału w IV Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich oraz XXVI Kongresie Techników Polskich, które odbędą się w dniach 13-15 czerwca 2019 roku w Krakowie.

Celem obu spotkań jest integracja oraz wymiana doświadczeń i pomysłów między inżynierami z kraju, a także mieszkającymi i pracującymi poza jego granicami.

Tematem obrad będzie „Inżynier Przyszłości”. To odpowiedź na IV rewolucję przemysłową (Industry 4.0), która stawia olbrzymie zadania przed polską nauką, techniką i gospodarką.

Organizatorami spotkania w Krakowie są ze strony krajowej: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska i Politechnika Warszawska, Akademia Inżynierska w Polsce, Rada Główna Instytutów Badawczych, Krakowska Rada FSNT-NOT; ze strony polonijnej: Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej oraz Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

Rejestracja uczestników potrwa do 31 marca 2019 roku.

Więcej informacji o wydarzeniu, program oraz rejestracja na stronie www.szip.org.pl

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW