Biuletyn PW / Kalendarium / KongresInform.Ekon.

III Kongres Informatyki Ekonomicznej

W dniach 24-25 października 2019 r. odbędzie się III Kongres Informatyki Ekonomicznej oraz VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wiedza i technologie informacyjne  w kreowaniu przedsiębiorczości”.

Celem spotkania jest wymiana poglądów i wyników badań naukowych z obszaru zastosowań informatyki w środowisku akademickim, biznesowym, administracji państwowej i samorządowej.

Tematyka obrad będzie ukierunkowana m.in. na takie zagadnienia, jak: 

  • analityka wielkich zbiorów danych, procesów biznesowych i mediów społecznościowych;
  • ekonomiczne, społeczne oraz kulturowe uwarunkowania informatyzacji biznesu i administracji;
  • kierunki i perspektywy zastosowań Internetu w działalności organizacji;
  • komunikacja elektroniczna i media społecznościowe w organizacji;
  • metody i narzędzia informatyki ekonomicznej;
  • podejścia do tworzenia nowoczesnych systemów informatycznych;
  • technologie wiedzy w zarządzaniu organizacją;
  • zintegrowane systemy informatyczne wspomagające zarządzanie.

Organizatorami wydarzeń są Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej.

Gdzie?

Zajazd Jurajski Olsztyn, ul. Karłowatej Sosny 4, Olsztyn k. Częstochowy

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW