Biuletyn PW / Kalendarium / Promocje dok i hab

Promocje doktorskie i habilitacyjne

Rektor i Senat Politechniki Warszawskiej zapraszają na uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych.

Uroczystość odbędzie się 27 czerwca 2017 r. o godzinie 11:00 w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1.

W programie uroczystości przewidziano również wręczenie Medalu Politechniki Warszawskiej pani Marii Czupratowskiej-Semczuk oraz wręczenie nagród w Konkursie o Nagrodę Siemensa.

Prośba o potwierdzenie obecności do 20 czerwca br. pod numerem tel.: (22) 234 66 76.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Żeby widzieć jasno, wystarczy zmienić perspektywę

Antoine de Sainte Exupery

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

adres e-mail: bpw@rekt.pw.edu.pl

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja Komunikacji Społecznej

bpw@rekt.pw.edu.pl

MNiSW