Biuletyn PW / Kalendarium / Promocje dok i hab

Promocje doktorskie i habilitacyjne

Rektor i Senat Politechniki Warszawskiej zapraszają na uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych.

Uroczystość odbędzie się 27 czerwca 2017 r. o godzinie 11:00 w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1.

W programie uroczystości przewidziano również wręczenie Medalu Politechniki Warszawskiej pani Marii Czupratowskiej-Semczuk oraz wręczenie nagród w Konkursie o Nagrodę Siemensa.

Prośba o potwierdzenie obecności do 20 czerwca br. pod numerem tel.: (22) 234 66 76.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Kto wiele obejmuje, mało ściska.

Kto trzyma mało, może trzymać mocno.

Przysłowie ludowe

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja Komunikacji Społecznej

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW