Międzynarodowa Konferencja Naukowa Transport XXI wieku

Wydział Transportu PW zaprasza na międzynarodową konferencję naukową „Transport XXI wieku”. Wydarzenie umożliwi prezentację osiągnięć ośrodków naukowych i badawczych zajmujących się problematyką transportu: szynowego, drogowego, lotniczego i morskiego w aspekcie techniczno-technologicznym i organizacyjnym oraz integrację środowiska skupionego wokół dyscypliny inżynierii lądowej i transportu.

Tematyka tegorocznej konferencji to:

  • infrastruktura transportu i inżynieria komunikacyjna
  • budowa i eksploatacja środków transportu
  • inżynieria logistyki i technologia transportu
  • organizacja i planowanie transportu
  • systemy sterowania ruchem w transporcie
  • telematyka transportu i inteligentne systemy transportowe
  • smart city i elektromobilność
  • inżynieria bezpieczeństwa i ekologia w transporcie

Konferencja odbywa się pod patronatem Politechniki Warszawskiej, Komitetu Transportu PAN oraz Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Szczegółowe informacje opublikowane zostaną na stronie Wydziału Transportu PW.

Gdzie?

Józefów k/Warszawy