Biuletyn PW / Kalendarium / Wmiib06

Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego VI

Centrum Studiów Zaawansowanych, Wydział Zarządzania oraz Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej zapraszają na seminarium z cyklu „Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego”.

  • Temat: Informatyzacja uczelni publicznej - ujęcie modelowe/Informatization of Public University - model approach
  • Autorzy: Andrzej Zajkowski, Janusz Stańczak, Centrum Informatyzacji PW

Gdzie?

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej,
ul. Rektorska 4, sala 3.07,
Warszawa.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Cechą życia jest pęd ku przyszłości.

Antoni Kępiński

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

adres e-mail: bpw@rekt.pw.edu.pl

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja Komunikacji Społecznej

bpw@rekt.pw.edu.pl

MNiSW