Biuletyn PW / Kalendarium / Zabytki kolei

Zabytki kolei: Warszawa-Berlin

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków zaprasza w dniach 16-17 listopada na międzynarodową konferencję pt. Zabytkowa infrastruktura kolejowa Polski i Niemiec. Dialog konserwatorski Warszawa - Berlin/Die Historische Eisenbahn-Infrastruktur in Polen und Deutschland. Denkmaldialog Warszawa - Berlin, organizowaną w Centrum Bankowo-Finansowym przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie.

Konferencja jest kontynuacją projektu badawczego prowadzonego przez BSKZ od 2009 r., poświęconego ochronie zabytków kolejnictwa w Warszawie. Podczas dyskusji poruszone zostaną problemy ochrony, adaptacji i konserwacji zabytkowej infrastruktury kolejowej na przykładach z Polski i Niemiec.

Temat ten będzie omawiany w ramach długoletniej współpracy Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków i Landesdenkmalamt Berlin (Urząd Konserwatora Zabytków Landu Berlina) i w ramach partnerstwa miast: Warszawa - Berlin.

  Program konferencji

Konieczna rejestracja

Gdzie?

Centrum Bankowo-Finansowe
ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa

Źródło: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

CYTAT TYGODNIA

"

 

Sumienie to tysiąc świadków

Conscientia mille testes

Sentencja łacińska

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja Komunikacji Społecznej

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW