II edycja Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

Dnia 15 grudnia 2014 r. w podczas uroczystej sesji w Politechnice Warszawskiej wręczono nagrody laureatom Konkursu. Zwycięzcy przyjęli gratulacje od prof. Jan Szmidta, Rektora PW.

Do II edycji Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego wpłynęło łącznie 12 wniosków: 6 o nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne, 3 wnioski o nagrodę za najlepszą pracę doktorską i 3 o nagrodę za najlepszą pracę dyplomową z obszaru działalności naukowo-technicznej prof. Czochralskiego.

Fotogaleria wydarzenia

Podczas ceremonii wręczenia pamiątkowych dyplomów i statuetek, prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej wyraził zadowolenie z możliwości przeprowadzenia kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego - Bardzo się cieszę, że w bieżącym roku udało nam się zrealizować obie edycje Konkursu. Wzbudził on duże zainteresowanie również wśród młodzieży, która podejmuje trud wieloletniej i wymagającej pracy. W tej dziedzinie tylko taki wysiłek prowadzi do spektakularnych wyników.

Inż. Milena Bochenek z Wydziału Inżynierii Materiałowej PW odbiera Nagrodę z rąk Rektora PW

Inż. Milena Bochenek z Wydziału Inżynierii Materiałowej PW odbiera Nagrodę z rąk Rektora PW

W dniu 26 listopada 2014 r. Kapituła Konkursu, złożona z przedstawicieli jednostek naukowych związanych z obszarem działalności prof. Czochralskiego, podjęła decyzję o przyznaniu Nagród w drugiej edycji Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego. W obecności m.in. prof. Marka Chmielewskiego, Wiceprezesa PAN, prof. Mariana Kaźmierkowskiego, Dziekana IV Wydziału PAN, prof. Doroty Pawlak, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów, prof. Żanety Polkowskiej, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego, prof. Włodzimierza Kurnika, Rektora Politechniki Warszawskiej w poprzedniej kadencji, prof. Mirosława Nadera, Krajowego Koordynatora Obchodów Roku Jana Czochralskiego, prof. Tadeusz Kulika, Pełnomocnika Rektora ds. Nagrody im. Prof. Jana Czochralskiego oraz laureatów poprzedniej edycji, nagrody zostały wręczone następującym osobom:

Laureatką nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i aplikacyjne została prof. dr hab. Ewa Talik z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego za odkrycie gigantycznego efektu magnetokalorycznego w związku Tb3Rh oraz za badania wpływu frustracji magnetycznej i hybrydyzacji na wielkość efektu magnetokalorycznego i właściwości magnetyczne oraz strukturalne związków międzymetalicznych na bazie pierwiastków ziem rzadkich i metali przejściowych typu d.

Laureatem nagrody za najlepszą pracę doktorską został dr Adam Strzęp z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN za pracę doktorską pt. Badanie mechanizmów konwersji promieniowania indukowanych impulsami femtosekundowymi w materiałach dielektrycznych domieszkowanych jonami lantanowców.

Laureatką nagrody za najlepszą pracę dyplomową została inż. Milena Bochenek z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej za pracę inżynierską pt. Wpływ złożonego sposobu odkształcania na właściwości mechaniczne oraz mikrostrukturę stopów Al-Li.

Po odebraniu dyplomów i pamiątkowych statuetek, laureaci przedstawili krótkie prezentacje multimedialne, które przybliżyły zgromadzonym tematykę nagrodzonego zagadnienia.

Celem konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego jest promocja naukowców prowadzących badania w zakresie osiągnięć Profesora oraz absolwentów studiów I, II lub III stopnia, którzy wykonali prace dyplomowe/doktorskie w tym obszarze. Nagrody w konkursie są finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznanych na lata 2013-2014 ze środków na upowszechnianie nauki.

Podobne materiały:

Rektor PW ogłasza II edycję Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego
Uroczystość wręczenia nagród w Konkursie o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego