100 Profesorów na 100-lecie Odnowienia Tradycji PW

Na ogrodzeniu naszej Uczelni w dniach od 15 czerwca do 30 listopada br. będziemy mieli okazję oglądać wystawę plakatową „100 Profesorów na 100-lecie Odnowienia Tradycji PW” przygotowaną przez Bibliotekę Główną Politechniki Warszawskiej.

W dniu 19 marca 2014 r. w  związku z przypadającą w roku 2015 setną rocznicą działalności Politechniki Warszawskiej z polskim językiem wykładowym, w obecnej siedzibie i pod obecna nazwą, Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie Statutu PW ustanowił rok 2015 rokiem obchodów 100 lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej.

W celu uświetnienia rocznicy w bieżącym roku, w Politechnice Warszawskiej odbywa się szereg imprez, wydarzeń kulturalnych i naukowych. Ich pełen wykaz dostępny jest na stronie jubileuszu. Jednym z wydarzeń jest przygotowana przez Bibliotekę Główną Politechniki Warszawskiej wystawa plakatowa zatytułowana „100 Profesorów na 100-lecie Odnowienia Tradycji PW”.

Wizualizacja wystawy „100 Profesorów na 100-lecie Odnowienia Tradycji PW”

Ekspozycja prezentuje sylwetki wszystkich profesorów PW działających w Uczelni w okresie odradzającej się państwowości polskiej oraz w dwudziestoleciu międzywojennym. Sylwetki poszczególnych uczonych uwzględniają ich biogramy, dorobek w wielu obszarach życia naukowego, organizacyjnego i społecznego. Plakaty zostały przygotowane na podstawie materiałów archiwalnych oraz zbiorów specjalnych z zasobu BG PW, co podnosi ich walory informacyjne.

Wystawa składa się ze 103 plansz o wymiarach 1000 x 1200 mm, przygotowanych w jednolitej i estetycznej stylistyce plastycznej. Ekspozycja wystawy jest wydarzeniem plenerowym, prezentowanym w okresie od 15 czerwca do 30 listopada 2015 roku na ogrodzeniu terenu głównego Politechniki Warszawskiej od ul. Nowowiejskiej.

Wystawa promuje osiągnięcia polskiej  nauki i myśli technicznej oraz wiąże je z miejscem, w którym wspomniany dorobek historycznie był tworzony. Prezentacja przyczynia się do pogłębienia społecznej świadomości o jego znaczeniu, zarówno wśród mieszkańców Warszawy, jak i odwiedzających miasto turystów.

Opracowanie graficzne: Dorota Wojnowska, Eliza Królak

Podobny materiał:
Wystawa planszowa Biblioteki Głównej na 100-lecie obchodów Odnowienia Tradycji PW

Opracowała: Alicja Portacha, Biblioteka Główna PW