Wystawa planszowa Biblioteki Głównej na 100-lecie obchodów Odnowienia Tradycji PW

Wśród wydarzeń towarzyszących jubileuszowi Uczelni znalazła się również wystawa „100-lecie Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej” opracowana przez Bibliotekę Główną PW. Ekspozycja została otwarta w dniu koncertu dedykowanego twórczości Edwarda Stachury.

Ekspozycja sześciu plansz prezentowana będzie w przestrzeni publicznej Gmachu Głównego PW. Przez pryzmat wybranych zdjęć, rysunków, grafik i tekstów będzie można obejrzeć najważniejsze wydarzenia z dziejów Uczelni na przestrzeni ostatnich 100 lat. Dla osób zainteresowanych udziałem w wydarzeniach rocznicowych na jednej z plansz zamieszczono program obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej.

Aby upowszechnić wiedzę o architekcie, który zaprojektował Gmach Główny, przygotowano okolicznościową planszę z rysunkami Stefana Szyllera i pocztówkami z wcześniejszego okresu tj. z końca XIX wieku, kiedy to projektowano Instytut Politechniczny im. Cara Mikołaja II. Jak zauważa Dorota Wojnowska z Biblioteki Głównej PW, odpowiedzialna za projekt graficzny wystawy  Ciekawe jest ujrzeć budynek Politechniki z perspektywy tamtych czasów, w kontekście epoki z odmiennym widokiem wokół budynku, do którego jesteśmy dzisiaj tak przyzwyczajeni.

Kolejna plansza, symbolicznie zamknięta klamrami dat 1915-2015, uzmysławia nam jak bardzo rozwinęła się Politechnika Warszawska przez ostatnie 100 lat. Fragmenty tekstów, fotografie i plany obrazują rozwój inwestycji budowlanych Uczelni: stopniową rozbudowę kampusu w dwudziestoleciu międzywojennym, następnie fazę odbudowy po zniszczeniach wojennych, aż po stan obecny i wizję rozbudowy na najbliższe lata. Takie ujęcie uświadamia fakt, że pracujemy w miejscu z historią, która również kształtuje kierunek działania w przyszłości, gdyż chcemy pielęgnować tradycję i uświadamiać młodym ludziom jak dużo pracy, czasu i wysiłku kosztowało stworzenie takiej instytucji, jaką jest Politechnika Warszawska – dodaje Dorota Wojnowska.

Akcentując ciągłość tradycji, przygotowano również planszę prezentująca pamiątki związane z rokiem 1915 i 2015. Otwarcie polskojęzycznej Politechniki przypominają m.in.: medale wykonane z okazji otwarcia Uniwersytetu i Politechniki w Warszawie, list gratulacyjny dla nowopowstałej Politechniki Warszawskiej od Towarzystwa Opieki Szkolnej Ziemi Piotrkowskiej, projekt łańcucha dziekańskiego, karta wejścia na mszę w dniu otwarcia Politechniki i Uniwersytetu Warszawskiego. Dla porównania rocznicę 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej ilustrują monety wyemitowane z tej okazji przez Narodowy Bank Polski, medal pamiątkowy oraz zaproszenie na Wielki Bal Karnawałowy Inaugurujący Obchody 100-lecia nauczania w języku polskim na Uniwersytecie Warszawskim i Politechnice Warszawskiej.

Plansza zamykająca ekspozycję odnosi się natomiast do sytuacji obecnej i podkreśla współczesny aspekt działalności uczelni. Zastosowany na planszy pomysł graficzny ma kojarzyć się z chmurą tagów, które są często stosowane na stronach internetowych.  Hasła odnoszące się do najważniejszych wartości, zasad i wyznaczników jakości, do których dąży nasza Uczelnia, zostały skomponowane z materiałem graficznym, ilustrującym teraźniejszość i najbliższe plany rozwoju – wskazuje Dorota Wojnowska.

Wystawę opracowała Biblioteka Główna PW przy współpracy i konsultacji Muzeum PW, Biura ds. Promocji i Informacji PW, Biura Rektora PW, Biura Rozwoju i Projektów Strategicznych, CEZAMAT PW. Narodowy Bank Polski udostępnił fotografie monet wyemitowanych z okazji obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej. Projekt graficzny opracowała Dorota Wojnowska z Biblioteki Głównej PW.

Podobne materiały:

Koncert "Wszystko jest poezja"
Emisja monet na 100-lecie Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej
Karnawałowe zapusty w Dużej Auli
Wielki Bal Karnawałowy na 100-lecie nauczania w języku polskim

Opracowanie BPW na podstawie materiałów BG PW
Projekt graficzny plansz: Dorota Wojnowska
Zdjęcia: BPW