Odzyskiwanie niepodległości w gablotach Muzeum PW

W ekspozycji Muzeum Politechniki Warszawskiej do dnia 15 czerwca br. otwarta jest wystawa „Nauka, Kultura, Polityka w okresie odzyskiwania niepodległości przez Polskę”. Ekspozycja prezentuje m.in.: dokumenty, fotografie, albumy i pocztówki tamtego okresu.

„Pamiętne dnie!...Niby owa wiosna mickiewiczowska, w nadzieje brzemienna, zbliżała się ku nam jesień, niosąc w zanadrzu zagadkowe, jak w mgle jesiennej niewyraźnie zarysowane, ale, bądź co bądź, nowe życie(…). Przez długie lata będą dziejopisowie kreślić historię tych chwil i dni.” Sierpień 1915 r.

Z Kalendarzyka polityczno-historycznego Miasta Stołecznego Warszawy na 1916 r.

I Wojna Światowa dała Polakom realną szansę na wolność, ożywiła nadzieję na zjednoczenie kraju i odbudowę państwa. Niemniej zniszczenia wojenne nie oszczędziły przemysłu, komunikacji, rolnictwa i innych dziedzin gospodarki. Niemcy, którzy w trakcie działań wojennych w 1915 r. zajęli Warszawę, zezwolili na ponowne otwarcie dwóch najważniejszych uczelni warszawskich: Politechniki i Uniwersytetu. Przed polską nauką otwierały się nowe perspektywy. Wkraczająca w niepodległość Polska miała 5 uniwersytetów (Warszawa, Kraków, Poznań, Lwów, Wilno), 2 Politechniki (Warszawska i Lwowska) oraz Akademię Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, Akademię Górniczą w Krakowie, Instytut Agronomiczny i kilka uczelni prywatnych.

Rok 1915, pomimo toczącej się wojny, cechował się na ziemiach polskich dużą aktywnością na płaszczyźnie kultury. Przykładem może być kinematografia. U schyłku wojny stało się jasne, że kino może być nowym impulsem dla kultury, poetów, pisarzy, malarzy. Wyświetlono nowe filmy np. Karpaccy górale, Szpieg, Wyklęta córka, Zaczarowane koło, Żona. Stefan Żeromski wygłosił odczyt Literatura a życie polskie, zaś Włodzimierz Perzyński napisał książkę pt. Idylle wojenne i pokojowe troski.

Fotogaleria wystawy Nauka, Kultura, Polityka w okresie odzyskiwania niepodległości przez Polskę

Stan trwającej wojny rodził liczne utrudnienia codziennego funkcjonowania ludności. Rekwizycje i głód stały się rzeczywistością. Rok 1915 obfitował w protesty społeczne, strajki: piekarzy warszawskich, tramwajarzy, stróżów miejskich, artystów, pracowników miejskich filtrów, wodociągów, służb szpitalnych itd.

W końcowej fazie I Wojny Światowej oraz po jej zakończeniu ukształtowały się ośrodki władzy polskiej o zasięgu lokalnym i aspiracjach ogólnonarodowych. W Warszawie funkcjonowała Rada Regencyjna, w Krakowie ukonstytuowała się Polska Komisja Likwidacyjna, w Poznaniu wyłoniona została Naczelna Rada Ludowa, a 7 listopada 1918 r. w Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Republiki Polskiej.

Niepodległościowe pamiątki, Muzeum Politechniki Warszawskiej zaprezentowało podczas wernisażu wystawy Nauka, Kultura, Polityka w okresie odzyskiwania niepodległości przez Polskę. Otwarcie ekspozycji nastąpiło 4 maja 2015 r. przy udziale m.in. prof. Stanisława Wincenciaka, Prorektora ds. Rozwoju PW, prof. Mirosława Nadera oraz dr. Andrzeja Ulmera, Kierownika Muzeum PW.

Wystawa w Muzeum Politechniki Warszawskiej jest tym samym próbą uchwycenia atmosfery epoki odzyskiwania niepodległości przez Polskę i tłem do bardziej szczegółowego przedstawienia  tego tematu z okazji 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej. Na wystawie prezentowane są m.in. dokumenty, fotografie, mapy, czasopisma, medale, dyplomy, publikacje, listy gratulacyjne. Eksponaty pochodzą ze zbiorów prof. Mirosława Nadera, dr. Zbigniewa Dunin-Wilczyńskiego, Biblioteki Głównej PW, Muzeum Politechniki Warszawskiej.

Wystawa będzie prezentowana w dniach 04.05.2015-15.06.2015 w godz. 8:30-15:30.

Podobne materiały:

Trzy spojrzenia - wystawa malarstwa i fotografii w Muzeum PW
Stanisław Skarżyński. Historyczny lot przez Atlantyk 1933
Wernisaż wystawy „Metro Warszawskie w historii i akwarelach”