Biuletyn PW / Kultura i Tradycja / Otwarcie wystawy szkiców i rysunków przebudowy Katedry Płockiej

Otwarcie wystawy szkiców i rysunków przebudowy Katedry Płockiej

30 stycznia 2019 r. w Gmachu Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku odbyło się otwarcie wystawy pt. „Projekt przebudowy Katedry Płockiej wg Stefana Szyllera”, połączone z wykładem ks. kan. Stefana Cegłowskiego, proboszcza parafii pw. św. Zygmunta przy Bazylice Katedralnej w Płocku.

Politechnika Warszawska Filia w Płocku w 2017 r. świętowała jubileusz 50-lecia. Z tej okazji przekazała Bazylice Katedralnej zdigitalizowane szkice projektów architektonicznych, wykonanych przez znakomitego architekta i konserwatora zabytków Stefana Szyllera (1857-1933). Dotyczą one przebudowy Katedry w latach 1900-1903 i stanowią bezcenny przykład warsztatu architekta. Większość dokumentacji spłonęła podczas Powstania Warszawskiego, ale nawet ocalała część stanowi imponujący obraz warsztatu pracy architekta, prezentując różne koncepcje, z których tylko niektóre zostały wybrane do realizacji.

Podczas otwarcia wystawy ksiądz kan. Stefan Cegłowski, z wykształcenia historyk sztuki, wygłosił wykład dotyczący rekonstrukcji Bazyliki Katedralnej, mocno zdewastowanej w końcu XIX w. Architektem przebudowy był Stefan Szyller, który w tym samym czasie projektował i budował m.in. Gmach Główny Politechniki Warszawskiej oraz wieżę jasnogórską. Wykład ilustrowany był obrazami przedstawiającymi rysunki poszczególnych elementów i etapów odbudowy Bazyliki Katedralnej. Dzięki zaangażowaniu ks. Stefana Cegłowskiego w ostatnich latach zrealizowano wiele zadań remontowych i rewitalizacyjnych, przywracających blask płockiej Katedrze.

Wystawę w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku (ul. Łukasiewicza 17, I piętro) można oglądać do końca lutego br.

Źródło i zdjęcia: Politechnika Warszawska Filia w Płocku

CYTAT TYGODNIA

"

 

 

Przyszłość należy do lwów,
które umieją się śmiać

 

 

Zaratustra

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW