Relacja z Jubileuszu 50-lecia PW Filii w Płocku

W dniu 22 kwietnia 2017 r. odbyły się uroczystości z okazji Jubileuszu 50-lecia Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku. W obchodach uczestniczyły władze Uczelni, pracownicy, absolwenci, studenci, przedstawiciele władz samorządowych, instytucji i firm współpracujących.

Uroczystości rozpoczęły się w Bazylice Katedralnej w Płocku od Mszy świętej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa Płockiego Piotra Libery. Homilię wygłosił ks. prof. Wojciech Góralski, były wykładowca Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku. Z okazji Jubileuszu Filia przekazała dla bazyliki katedralnej zdigitalizowane szkice projektów architektonicznych, wykonanych przez słynnego architekta Stefana Szyllera, dotyczących przebudowy zabytku na początku XX wieku. W tym samym czasie Szyller był projektantem i architektem Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej w Warszawie.

Przekazanie Projektu Przebudowy Katedry Płockiej Arch. Stefana Szyllera/fot. PW Filia w Płocku 

Główną Uroczystość Jubileuszową zorganizowano w Teatrze Dramatycznym w Płocku. Publiczność wysłuchała Koncertu Zespołu VOŁOSI z Płocką Orkiestrą Symfoniczną.

Część artystyczna Gali Jubileuszowej/fot. PW Filia w Płocku

Po części artystycznej nastąpiło wręczenie medali i odznaczeń oraz wystąpienia okolicznościowe. Gratulacje składali m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wiceprezydent Miasta Płocka, Starosta Płocki, Posłowie Ziemi Płockiej, Prezes Zarządu PKN ORLEN S.A., Prezes Urzędu Patentowego RP, Prezes FSNT NOT. Szczególnie zasłużonych pracowników Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt uhonorował Odznakami „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”.

Rektor PW prof. Jan Szmidt na mównicy w Teatrze Dramatycznym w Płocku/fot. PW Filia w Płocku

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał Filii odznakę honorową „Zasłużony dla Mazowsza”, która została przypięta do sztandaru uczelni. Prorektor prof. Janusz Zieliński odznaczony Medalem pamiątkowym „Pro Masovia” oraz medalem „Laude Probus” przyznanym przez prezydenta Płocka za wieloletnie kierowanie uczelnią, doskonalenie jej oraz za zaangażowanie w społeczno-gospodarcze życie miasta. Marszałek uhonorował również pracowników Filii okolicznościowymi dyplomami uznania za wybitny wkład w rozwój naukowo-dydaktyczny i organizacyjny Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Medalem 50-lecia PW Filii w Płocku uhonorowane zostały osoby zasłużone dla rozwoju Filii.

Prorektor ds. Filii w Płocku prof. Janusz Zieliński, Prorektor ds. Rozwoju prof. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Studenckich prof. Janusz Walo/fot. PW Filia w Płocku

Na koniec głos zabrał przedstawiciel Absolwentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku Krzysztof Marcinkiewicz - absolwent z pierwszego rocznika kierunku Budownictwo PW Filii z roku 1971, a obecnie Przewodniczący Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Płocku. Po uroczystości w Teatrze Absolwenci zwiedzali sale wykładowe i laboratoria w Gmachu Głównym oraz Gmachu Mechaniki. Wieczorem, w Domu Technika, Absolwenci bawili się na Balu Jubileuszowym. Oprawę muzyczną imprezy zapewnił zespół Terytoria.

Patronat Honorowy nad obchodami 50-lecia działalności Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku objęli:

• Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - dr Jarosław Gowin,
• JM Rektor PW - prof. Jan Szmidt,
• JE Biskup Płocki - Piotr Libera,
• Marszałek Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik,
• Prezydent Miasta Płocka - Andrzej Nowakowski,
• Prezes Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. - Wojciech Jasiński.

Sponsorami Jubileuszu byli:

• PKN ORLEN S.A.,
• Miasto Płock,
• CNH Industrial Sp. z o.o.,
• Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Płocku

Pełna lista odznaczonych osób znajduje się TUTAJ>>

Źródło: PW Filia w Płocku