Pożegnaliśmy Tadeusza Wiśniewskiego

W dniu 16 października 2015 roku, przeżywszy 91 lat, zmarł dr inż. Tadeusz Franciszek Wiśniewski. Harcmistrz Szarych Szeregów i żołnierz Batalionu Zośka, jeszcze niedawno był bohaterem jednego z wywiadów Biuletynu PW.

Nota biograficzna

Harcmistrz Szarych Szeregów, ppor. Armii Krajowej, ppułk. WP, żołnierz Batalionu Zośka Armii Krajowej Kedywu (pseudonimy: "Wilk", "Pantera", "Kalonga"), uczestnik Powstania Warszawskiego. Wieloletni pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej, laureat 12 nagród państwowych oraz 6 patentów w dziedzinie budownictwa i konstrukcji, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz innymi orderami, docent kontraktowy w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Tunisie, społecznik.

O swoich wojennych losach i odbudowie Uczelni opowiedział wraz z żoną - Jadwigą Wiśniewską w wywiadzie Nasza Politechnika, w grudniu 2013 r.

Nekrolog

Podobny materiał:
Jan Rossman we wspomnieniach żony Danuty